NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2021

event_img
Začátek:21.6.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2105208
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do 20:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 20:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

 

Co se naučíte

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se stavebním zákonem s důrazem na jeho aktuální právní úpravu k 1.1.2021, zejména novely stavebního zákona provedené zákony č. 225/2017 Sb. a č. 403/2020 Sb.

Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace stavebního zákona a jeho základních institutů v praxi. Činnosti stavebních úřadů budou vysvětlovány v návaznosti na správní řád, který je subsidiárním právním předpisem při řízeních a činnostech úřadů dle stavebního zákona.

Seminář bude zaměřen na vymezení územního řízení, jednotlivých typů územních rozhodnutí, územního souhlasu a územních opatření obecné povahy, dále na stavební řízení o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, dále na instituty společného povolení, včetně společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, dále na oznámení záměru s certifikátem AI, dále možnosti užívání staveb, včetně informace o dalších institutech upravených stavebním zákonem.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živý přenos

08.45-09.00 připojení účastníků
09.00-13.30
Odborný program
 

 

 

Osnova

 • základní pojmy
 • závazná stanoviska
 • působnost stavebních úřadů
 • územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas
 • územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení
 • společné územní a stavební řízení
 • územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI,
 • změna stavby před dokončením
 • kolaudace

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro:

 • pracovníky obecních a městských úřadů (úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, zejména obecné a speciální stavební úřady, majetkové odbory aj.,)
   
 • ale dále i pro všechny zájemce zabývající se problematikou stavebního práva
   
 • a také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: