XX. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

event_img
Začátek:24.6.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:17062021
Č. akreditace: AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:0 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:890 Kč

Místo konání

On-line živé vysílání

JAK BUDE "FÓRUM" PROBÍHAT:
- On-line seminář proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den předem (nejpozději  do 20:00 hod) Vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na "fórum"
 • další dotazy ohledně terminu a fakturace

Zákaznická linka pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

20. ročník Fóra tajemníků letos poprvé zahajujeme online 24. června 2021. Jeho pokračování v prezenční formě budeme realizovat 30. září 2021 na Brněnské přehradě v Hotelu Rakovec http://www.hotelrakovec.cz/.

Vám, kteří se zúčastníte 24. června zahajovacího semináře online, bude poskytnuta sleva ve výši uhrazené zálohy 890,- Kč na pokračování "fóra" v prezenční formě 30. září.

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

Tradice prověřená dobrou praxí. Posláním Fóra tajemníků je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

Co se naučíte

Aktuální problematiky řízení a správy úřadu obce. 

Fórum má za cíl zvýšit kvalifikaci a profesionalitu tajemníků a tajemnic úřadů měst a obcí, ale i dalších vedoucích pracovníků a personalistů.

Proč je dobré se zúčastnit

Posláním je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

AKREDITACE  AK/I-30/2017

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC je akreditováno u MVČR podle zákona 312/2002 Sb., účastníci konference obdrží platné osvědčení.

Chvíli jsme váhali, jak letošní ročník pojmout, vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID-19, ale velmi vstřícná podpora a zájem našich příznivců z řad tajemníků, tajemnic, přednášejících a dalších aktérů, nás ujistil, že fórum uskutečníme a zahájíme online úvodním seminářem v původním červnovém terminu (17. června). Na tento online seminář dále navážeme prezenčním setkáním tajemníků na brněnské přehradě 30. září 2021 v Hotelu Rakovec. Součástí setkání v září pak bude také oblíbený společenský večer. Kontaktují nás další a další účastníci těchto "fór" a těší se na tuto akci a budeme rádi, když se přidáte také.

Časový harmonogram

On-line živý přenos.

08.45-09.15 Připojení účastníků.

09.15-13.00 Odborný program.

13.00-13.30 Diskuse.

Osnova

Témata, která zazní v programu online semináře dne 24. června 2021.

 • Aktuální legislativní vývoj týkající se veřejné správy (novela informačního zákona, distanční hlasování, novela zákona o úřednících ÚSC, odměňování členů orgánů ÚSC).
 • Dopady nového zákona o odpadech a novely zákona o místních poplatcích na obecní normotvorbu.
 • Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů.

Ing. Bc. Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, pověřen řízením.

 • Jak pokračuje rekodifikace veřejného stavebního práva – přínos, či hrozba?

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS; vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; dlouholetý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu, vedoucí autorského kolektivu nového stavebního zákona; držitel České ceny za architekturu.

 • Strategické plánování obcí a měst.

Mgr. František Kubeš, expert v problematice regionálního a lokálního rozvoje, Evropské unie, strategického  plánování,  integrovaného  rozvoje,  metropolitní  spolupráce  a  Smart  Cities (přednášky v ČR i v zahraničí). Od roku 2019 pracuje jako vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce. Má zkušenosti z Ministerstva pro místní rozvoj (strategie a regionální politika, urbánní politika,...).

Další témata zazní na prezenční části "fóra" 30. září 2021 a budou konkretizována podle aktuální situace a potřebnosti k datu konání.

Pro koho je kurz vhodný

Tajemníkům a tajemnicím úřadů měst a obcí, vedoucím pracovníkům a personalistům. 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: