ÚLOHA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU VE SPOLEČNOSTI A JEHO KLÍČOVÉ POVINNOSTI

event_img
Začátek:26.1.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2201203
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Mgr. Petra Jirásková Málková
Cena:3900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:3600 Kč

Místo konání

PRAHA - adresa školícího centra: 

Učebna společnosti ERC (Evropské regionální centrum) z.s.
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10

 • Naše učebna se nachází v 1. patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953.
 • městská doprava:  tram 10, 11, 16 -  zastávka "Orionka".

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

Mgr. Petra Jirásková Málková - renomovaná advokátka s lektorskou praxí, která se dlouhodobě věnuje právním službám se specializací na občanské právo, obchodní právo, obchodní společnosti, pracovní právo a územní samosprávu. Lektorsky vede semináře a školení se zaměřením především na praktické dopady právní úpravy tak, aby předané informace byly využitelné v praxi. Vede advokátní kancelář v Ústí nad Labem.

Vyhýbání se zákonným povinnostem je pro statutární orgán společnosti jako nálož třaskaviny.

 • Jaká je odpovědnost statutárního orgánu aneb "dvakrát měř a jednou řež"?
 • Co musí vědět statutár, aby mohl v noci v klidu spát?

Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání.

 

 

Co se naučíte

Řízení společnosti a podnikání obecně s sebou přináší řadu zákonných povinností, z nichž mnohé ovlivňují každodenní fungování firmy. Platné právo obsahuje podrobná ustanovení týkající se kupříkladu povinného obsahu obchodních listin, náležitostí obchodních vztahů se spotřebiteli či možností nastavení smlouvy o výkonu funkce. Přehledně si projdete základní aspekty vedení společnosti, jakými jsou například principy péče řádného hospodáře, střet zájmů, konkurenční jednání a test insolvence, jejichž právní úprava ovlivňuje každodenní chod společnosti a může rozhodovat i o tom, kdo bude za případnou škodu, kterou společnost utrpí, odpovědný.

Přidaná hodnota:

 • Seznámíte se s aktuální legislativou a praxí týkající se statutárního orgánu společnosti.
 • Upozorníme Vás na rizika, která jsou nejčastěji opomíjena nebo podceňována.
 • Ukážeme Vám možnosti snížení rizik spojených s výkonem funkce statutárního orgánu.
 • Získáte doporučení pro „správný“ postup v konkrétních případech v praxi.
 • Dostanete odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Velkému množství povinností statutárního orgánu odpovídá rovněž velká míra odpovědnosti, kterou za své (pře)činy nese. Pozor na zlehčovací myšlenku „dělají to tak všichni“, protože když vyvstanou skutečné problémy a spory znamenají pak vážné ohrožení pro celou společnost, kde působíte. Vedení společnosti sebou přináší mnoho povinností a s tím související i odpovědnost vůči jejím členům. V zásadě všechny tyto povinnosti s sebou přináší riziko nezanedbatelné sankce v případě jejich nesplnění a všechny se dotýkají téměř každého českého podnikatele nebo i cizinců podnikajících v Česku. Je tak základní povinností každého manažera, ať již zaměstnance, nebo člena statutárního orgánu, aby se s těmito povinnostmi seznámil a neohrozil tak svou společnost jejich opomenutím či nedostatečným splněním. Na praktických příkladech Vám ukážeme, do jakých situací se můžete ve vedení společnosti dostat a jakým způsobem je máte správně řešit.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.30-10.00 Prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora).
10.00-12.30 
I. blok odborného programu.
12.30-13.00 Přestávka (podáváme občerstvení).
13.00-14.30 
II. blok odborného programu.

 

 

Osnova

 • Úloha statutárního orgánu ve společnosti.
 • Předpoklady výkonu funkce statutárního orgánu.
 • Pravidla jednání statutárního orgánu (péče řádného hospodáře).
 • Pravidla o střetu zájmů statutárního orgánu a obchodní korporace.
 • Vznik a zánik funkce statutárního orgánu (volba, odvolání, odstoupení z funkce).
 • Smlouva o výkonu funkce.
 • Souběh pracovního poměru a výkonu funkce statutárního orgánu.
 • Odpovědnost statutárního orgánu.
 • Zvláštní povinnosti statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace.
 • Statutární orgán v s.r.o. (jednatel).
 • Statutární orgán v a.s. (představenstvo, správní rada).
 • Příklady z praxe a diskuse.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Především pro statutární orgán společnosti – jednatele, prokuristy, ředitele, členy představenstva a dále pro manažery, kteří mají odpovědnost za správu financí a majetku společnosti. Ale také pro všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají, nebo hodlají založit vlastní společnost, nebo začít s řízením společnosti.

Vyvarujte se ohrožení společnosti a jděte správnou cestou, my Vám pomůžeme! 

„Dělejte věci tak, jak se dělat mají!“

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: