Dopady GDPR v roce 2022 - vše co potřebujete vědět

event_img
Začátek:7.2.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2201102
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2100 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději do 18:00 hod) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději  do 18:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 • DĚSÍ VÁS STÁLE GPDR?
 • VÍTE, JAK PROPLOUVAT GDPR BEZ ÚHONY?

Získejte poznatky z praxe o dopadech GDPR, prakticky a lidsky.

 

 

Co se naučíte

Pozor na dopady GDPR jeho největší úskalí.

Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuálním výkladem tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. 

 • Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.
 • Poznáte širokou škálu praktických a zcela reálných příkladů situací spojených s ochranou osobních údajů všeho druhu.
 • Ukážeme Vám na modelových situacích z praxe, jak rozpoznat povinnosti nařízení GDPR a jak řešit správu a zpracování osobních údajů, kdy vyžadovat souhlas s GDPR a nakládání s osobními údaji od zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů.
 • Dozvíte se, jak reagovat na nejobvyklejší „výhružky“ zákazníků, či zaměstnanců, když chtějí využít podání podnětu k Úřadu pro ochranu osobních údajů opřených o nařízení GDPR.
 • Řekneme si, jak nastavit vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s GDPR požadavky a jak správně pracovat s newslettery a dalšími druhy obchodních sdělení.
 • Důraz bude dále kladen na modelové způsoby práce s osobními údaji v souladu s nařízením GDPR a záznamy o činnostech potřebných pro GDPR soulad.

Vše Vás naučíme, na vše Vás připravíme.

Uznávaná specialistka vám řekne, jak se s dopady GDPR nejlépe popasovat a nenechat se zaskočit.

To vše za jeden půl den.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Věděli jste, že musíte být připraveni prokázat udělený souhlas všech kontaktů?

Téměř 90% účastníků seminářů GDPR zjišťuje, že v řadě případů mají vyžadování souhlasů protiprávní. Většina zpracovatelů osobních údajů nemá ani správný přehled o právních titulech pro jednotlivá zpracování.

Ani v roce 2021 není možné se vyhnout dopadům GDPR povinné subjekty jak ve veřejném tak soukromém sektoru musí dodržovat řadu povinností a respektovat práva subjektů údajů. Za nedodržení GDPR hrozí vysoké sankce. GPDR zavedlo řadu nových, přísnějších povinností, jejichž nesplnění sankcionuje skutečně vysokými pokutami.

Sledujte online vysílání - prakticky a lidsky.

Sledovat vývoj v této oblasti a současně jej porovnat s praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů je hlavním námětem semináře, který jsme pro Vás připravili.

Seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuální praxí a dopady tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.

Dozvíte se také jaká je aktuální situace v procesu přípravy nového nařízení ochrany soukromí v oblasti informačních služeb (ePrivacy), který může ovlivnit některé stávající postupy (zasílání obchodních sdělení a problematika cookies).

Výhodou je živá diskuse o podobě a obsahu všech dokumentů, které jsou v souvislosti s GDPR potřeba u každého, kdo osobní údaje zpracovává.

Získáte jasné a přesné odpovědi na Vaše dotazy.

Účastníci mají možnost položit ještě před konáním semináře otázku, na kterou dostanou odpověď během semináře. Otázky prosím zasílejte na kurzy@i-erc.cz.

Velmi se hodí také pro města, obce a další subjekty veřejné a státní správy.

 

 

Časový harmonogram

On-line školení,  živý přenos

8.45-09.00 připojení účastníků
09.00-13.30 Odborný program

 

 

Osnova

 1. Představení GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) –  právní úprava, zásady zpracování OÚ, působnost - věcná, místní, časová, pojmy - osobní údaj, zvláštní kategorie OÚ, správce, zpracovatel,  zpracování OÚ.
 2. Zákon o zpracování osobních údajů – výjimky GDPR.
 3. Právní důvody pro zpracování OÚ – přehled, modelové situace v podmínkách veřejné správy.
 4. Vymezení povinností správce a zpracovatele OÚ - princip odpovědnosti - záznamy o činnostech zpracování (co v nich má být uvedeno), princip založený na riziku - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, povinnost ohlášení bezpečnostního incidentu, povinnost přijetí vhodných opatření správce – jak zabezpečit osobní údaje, informační povinnost, povinnost umožnit subjektu údajů přístup k OÚ, sankce při porušení GDPR.
 5. Pověřenec pro ochranu OÚ – právní úprava, aktuální výklad.
 6. Vymezení práv subjektu údajů - právo být informován o zpracování, právo na přístup k OÚ, právo na opravu OÚ, právo na výmaz OÚ, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování, právo nebýt předmětem profilování.
 7. Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 8. Dotazy a diskuze.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro zástupce jak soukromého, tak i veřejného sektoru, zejména vedoucí zaměstnance, personalisty, HR manažery i ostatní pracovníky HR.

Vhodný je také jako kvalifikace pro pověřence na ochranu osobních údajů.

Náš seminář pomáhá především všem těm, kteří nerozumí právnímu výkladu nařízení GDPR od právníků, ale mají rádi informace od lidí - pro lidi a prakticky. Tedy manažerům, obchodníkům, ředitelům, obchodním zástupcům, pracovníkům back office, živnostníkům, podnikatelům, statutárním zástupcům organizací, personalistům, mzdovým účetním, pracovníkům obchodních a marketingových oddělení, správcům počítačových sítí a všem dalším, kteří při výkonu své činnosti zpracovávají osobní údaje.

Je rovněž velmi žádaný u všech úředníků obecních a městských úřadů odpovědných za zpracování osobních údajů, ale i pro všechny ostatní, kteří zpracovávají nebo hodlají zpracovávat osobní údaje třetích osob a rovněž pro zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: