ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

 Pobočný spolek ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.

Moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na kurzy@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

PLATNÝ STAVEBNÍ ZÁKON

On-line školení, živý přenos
Kurz poskytne informace o novele stavebního zákona a liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb. a účinné od 1. 1. 2021.

Budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

 

 

29.3.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2022

Učte se od nejlepších! 

Účetní závěrka je nejdůležitější vysvědčení o majetkové a finanční kondici společnosti. 

 • Co vše musíme znát a na jaké nejdůležitější kroky je nutné se zaměřit?
 • Kde se nejčastěji dělají chyby a jak se jim vyvarovat?
 • Jak krok za krokem procházet hlavní knihu a co lze vyčíst z jednotlivých účtů?
 • Jak mají správně vypadat výstupy účetní závěrky?

Připravíte se na účetní závěrku roku 2022 a komplexně se seznámíte se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti.

 

 

 

29.3.2023
On-line
Účetnictví
On-line seminář
Květoslava Novotná


Co by měl znát a vědět NOVÝ ZASTUPITEL OBCE či MĚSTA

On-line školení, živý přenos
Správa obce je komplexní a rozsáhlá problematika, proto jsme se rozhodli uspořádat online živý seminář pro Vás. Seminář je Váš průvodce, který Vám přehledně představí základní informace o fungování obcí včetně toho, co pro Vás znamená výkon funkce zastupitele obce či města. Dozvíte se účinné rady pro první kroky v zastupitelstvu, přehled Vašich práv a povinností i popis systému odměňování. Jak pracuje zastupitelstvo a rada obce, jaké úkoly plní starosta nebo obecní úřad, a jaké mají tyto orgány kompetence. Podstatné je také vydávání právních předpisů obce a jak správně právně máte postupovat. Cílem není podrobný výklad zákonů, ale spíše podat pomocnou ruku pro rychlou orientaci v oblastech, se kterými se ve své funkci setkáte. Seminář Vám napomůže k plnému a odpovědnému začlenění do aktivit zastupitelstva.

 

 

 

31.3.2023
On-line
Veřejná správa
On-line seminář
Mgr. Jiří Moskala, MPA


KONFLIKTY A HÁDKY – JAK JE ZDRAVĚ ŘEŠIT

On-line školení , živý přenos
Cílem kurzu je naučit se pracovat s konfliktem bez stresu a umět ho použít pro rozvoj svého potenciálu. Identifikovat, jak zacházíme s energií a kde uniká naše životní síla – co nás vyčerpává. 

 

 

3.4.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


Dopady GDPR - vše co potřebujete vědět

On-line školení, živý přenos
Ani v roce 2023 není možné se vyhnout dopadům GDPRpovinné subjekty jak ve veřejném tak soukromém sektoru musí dodržovat řadu povinností a respektovat práva subjektů údajů. Sledovat vývoj v této oblasti a současně jej porovnat s praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů je hlavním námětem semináře, který jsme pro Vás připravili.

Seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuální praxí a dopady tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.

Dozvíte se také jaká je aktuální situace v procesu přípravy nového nařízení ochrany soukromí v oblasti informačních služeb (ePrivacy), který může ovlivnit některé stávající postupy (zasílání obchodních sdělení a problematika cookies).

Výhodou je živá diskuse o podobě a obsahu všech dokumentů, které jsou v souvislosti s GDPR potřeba u každého, kdo osobní údaje zpracovává.

 

 

3.4.2023
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

Slovní sebeobrana nabízí techniky, jak vyjít z nepříjemných situací bez újmy. Po těchto technikách můžete kdykoliv sáhnout, když se dostanete do křížku a v obtížích při jednání.

Zjistíte, že být pohotový není zase taková věda, když Vám ukážeme, jak na to. Osvojíte si stěžejní prvky obranné komunikace; poznáte důležitost neverbální komunikace; budete se umět správně vcítit do druhého; dokážete správně s hlasem zacházet, aby krásně a příjemně zněl, rozzlobené osoby uklidnil; pomůžeme vám vyřešit Vaše problémy s nejistotou a trémou.

 

 

10.4.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2023 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

On-line školení, živý přenos
Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.
Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

11.4.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


ÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY 2023

On-line školení, živý přenos
Seznámíte se komplexně s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů.

Získáte za půlden zásadní informace o novinkách v daních a účetnictví, které jsou plánovány pro rok 2023. Srozumitelnou formou projdete změny v účetnictví a daních a aktuální výklady Finanční správy.

Probírat se bude:

Daň z příjmů, DPH, daňový řád, zákoník práce, sociální a zdravotní pojištění.

 

 

 

11.4.2023
On-line
Účetnictví
On-line seminář
Květoslava Novotná


Novela ZÁKONÍKU PRÁCE a pracovněprání praxe v roce 2023

On-line školení, živý přenos
V roce 2023 se budeme v personální a zaměstnavatelské praxi setkávat s novými směrnicemi EU. Do pracovněprávní oblasti přinášejí řadu významných změn. 
Jedná se o největší změnu za posledních několik let. Čeho všeho se změny týkají a jak v praxi postupovat? Změny zákoníku práce i sociálních předpisů v otázkách, které se dotýkají skloubení osobního a pracovního života, stejně jako garance předvídatelných a transparentních pracovních podmínek. A budeme se věnovat také dalším problémům, které se v pracovněprávní legislativě vyskytly v poslední době a nejsou uvedeny v jeho osnově.

Co všechno se mění, jak to budete muset zohlednit v praxi a na co nezapomenout? Zjistíte na tomto vysoce aktuálním kurzu, který vám pomůže se všemi zásadními změnami a jejich aplikací v personální práci.

Nač složitě studovat z různých zdrojů, když Vás naše zkušená lektorka v klidu, v pohodě a srozumitelně změnami provede?

 

 

13.4.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


KREATIVNÍ RÉTORIKA: SLOVNÍ POHOTOVOST a JEDNÁNÍ V OBTÍŽÍCH

Nebojte se mluvit, zbavím Vás strachu a naučím Vás řečnické fígle a triky.

Poznáte své možnosti a najdete vlastní cestu k úspěchu.

Poradím Vám s problémy se sebevědomím, vystupováním a trémou.

Jak použít slovní sebeobranu a hbitou argumentaci. 

V mojí rétorické laboratoři se Vaše rétorické schopnosti stanou uměním. 

Slovo je tak mocné, že umí měnit dění kolem nás.

Lidé, kteří jsou přesvědčiví, mají obrovskou výhodu oproti těm, kteří to neumí.

Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

 • Staňte se obratným, pohotovým a přesvědčivým řečníkem,který si poradí s každou námitkou!
 • Naučte se přesvědčivě argumentovat, obhájit svůj názor a zdokonalte své komunikační dovednosti, zvládat námitky i manipulaci. 

Umění přesvědčit se dá trénovat!

Svěží přístup Karla Voříška pomáhá všem, kteří se musí dnes a denně rychle rozhodovat, kteří organizují nejen sebe, ale také své podřízené a tým, hájí a získávají podporu pro své cíle, projekty, záměry, rozhodnutí. Jednoduše všem, kteří potřebují dostatečné sebevědomí (a někteří s ním bojují i celý život). A to mnohdy bývá nejslabším článkem. Rozhodně to ale není něco, na čem by se nedalo pracovat.

Poutavou formou na svém vlastním příkladu ukazuje, jak se zbavit ostychu před lidmi, vypořádat se s nástrahami jednání s lidmi a veřejného vystupování a hlavně jak překonat sám sebe. Vše je doplněno postřehy a zážitky z téměř dvacetiletého působení PhDr. Karla Voříška v roli moderátora nejen zpravodajství, ale i společenských akcí, konferencí, aukcí a dražeb.

Je to tak snadné, chce si to vyzkoušet a dozvědět se , jak na to.

Najdete odpovědi a získáte tipy, triky a návody.

Karel Vám ukáže směr, cíl už najdete sami. 

 

 

 

17.4.2023
Praha - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Workshop
PhDr. Karel Voříšek


DPP nebo DPČ ? (přednosti a úskalí právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr)

Zaměstáváte pracovníky na DPP nebo na DPČ?

Chcete vědět o všech změnách, které jsou právě platné?

Připravili jsme pro vás důležité online školení, které Vám poradí.

Získáte komplexní informace k jedné z forem základního pracovněprávního vztahu a tedy právním vztahům založeným dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Porovnáte odlišnosti tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených.

 

 

19.4.2023
On-line
Personalistika
On-line seminář
JUDr. Zdeněk Hejhal


VYJEDNÁVÁNÍ a ARGUMENTACE aneb UMĚNÍ PŘESVĚDČIT a DOSÁHNOUT DOHODY

"Dohody, jež nejsou postaveny na principu vzájemné výhodnosti, nemívají dlouhého trvání." George Washington. Ani sebelepší myšlenka nemá naději na prosazení bez přesvědčivosti a dobré výstavby argumentů, reakcí na protiargumenty a zvládnutí vyjednávacích gambitů. Naučte se „Vítězné vyjednávání", jak využít účinné vyjednávací techniky a zvládání nestandardních a stresových situací. Přijďte na trénink, kde Vás za jeden půlden naučíme, jak se sebevědomě prosadit, vhodně odmítnout, diplomaticky sdělit svůj názor či čelit manipulaci. Dokážete správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné. Dokážete dosahovat svých vyjednávacích cílů. 

 

 

19.4.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2022

Učte se od nejlepších! 

Účetní závěrka je nejdůležitější vysvědčení o majetkové a finanční kondici společnosti. 

 • Co vše musíme znát a na jaké nejdůležitější kroky je nutné se zaměřit?
 • Kde se nejčastěji dělají chyby a jak se jim vyvarovat?
 • Jak krok za krokem procházet hlavní knihu a co lze vyčíst z jednotlivých účtů?
 • Jak mají správně vypadat výstupy účetní závěrky?

Připravíte se na účetní závěrku roku 2022 a komplexně se seznámíte se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti.

 

 

 

20.4.2023
On-line
Účetnictví
On-line seminář
Květoslava Novotná


Emoční inteligence a asertivita v životě manažera

On-line školení, živý přenos
Emoční inteligence se dá dobře rozvíjet. Je vědecky dokázáno, že na rozdíl od IQ, která se po dosažení 19 let už významně nemění, EQ (emoční inteligence) se vyvíjí po celý život. Emoční inteligence je klíč k dosažení úspěchu v práci i životě. Nejde často ani tak o to „co se nám děje“, ale „jak se k tomu postavíme“. Proto je míra Vaší emoční inteligence pro spokojený život nejdůležitější.

Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámíte se s projevy emoční inteligence a naučíte se tyto projevy analyzovat. Zlepšíte schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.

Součástí semináře je bližší představení asertivních technik, díky nimž je možné některým situacím (pro)aktivně předcházet. 

Seminář nabízí nový úhel pohledu na problematiku práce s emocemi, pomoci lépe porozumět vlastnímu jednání a prožívání a nabídnout alternativní možnosti zvládání obtížných situací, v nichž se v pozici vedoucího pracovníka opakovaně ocitáme.

 

 

25.4.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


Profesionální obchodní (prodejní) dovednosti

On-line školení, živý přenos
Cílem školení je zdokonalit principy profesionálního prodeje, osvojit si zásadní dovednosti vedení prodejních rozhovorů, naučit se dobře zjišťovat potřeby zákazníků, efektivně prezentovat své zboží nebo služby. 
Průzkumy prokázaly, že celá řada začínajících i zkušených obchodníků dosahuje nižších výsledků, než by odpovídalo jejich potenciálu. Jedním z nejčastějších důvodů je nedodržení některých ze základních pravidel úspěšného prodeje. Prostřednictvím praktického nácviku si každý z účastníků uvědomí, které z jeho postupů jsou správné a které mu naopak brání v dosažení potřebných výsledků.

 

 

26.4.2023
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

18.5.2023
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


SOUBĚH FUNKCÍ ano, či ne (rizika a ohrožení)?

On-line školení, živý přenos
Neznalost zákonných povinností je pro statutáře jako nálož třaskaviny
Jaká je odpovědnost za souběh funkcí statutářů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Tzv. souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy v posledních letech přinesla rozhodovací praxe, zejména Ústavní soud a Nejvyšší soud, zajímavá soudní rozhodnutí, která znamenají posun v problematice souběhu funkcí. Dozvíte se klíčová soudní rozhodnutí a zhodnotíme, jaký mají dopad do praxe, a to jak pro obchodní korporace, tak pro členy statutárních orgánů. Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. Poradíme, jak mají vypadat smlouvy o výkonu funkce, co je možné v jejich rámci sjednat a co se naopak nedoporučuje. Rádi vám vše zodpovíme.

 

 

22.6.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


ÚLOHA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 2023 (výkon funkce a smluvní nastavení)

Zákonné povinnosti plynoucí z výkonu funkce statutára jsou jako nálož třaskaviny.

 • Jak eliminovat rizika plynoucí z výkonu funkce statutárního orgánu v roce 2023?
 • Jaká je odpovědnost statutára aneb "dvakrát měř a jednou řež"?
 • Co musí vědět statutár, aby mohl v noci v klidu spát?

Poznejte temná zákoutí zákona, který určuje pravidla podnikání.

Platné právo obsahuje podrobná ustanovení týkající se také nastavení smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánu. Zaměříme se na problematiku výkonu funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci, především tedy ve společnosti s ručením omezeným nebo v akciové společnosti. Přehledně si projdete základní aspekty vedení společnosti, jakými jsou například principy péče řádného hospodáře, střet zájmů, konkurenční jednání, jejichž právní úprava ovlivňuje každodenní chod společnosti a může rozhodovat i o tom, kdo bude za případnou škodu, kterou společnost utrpí, odpovědný.

Přidaná hodnota:

 • Seznámíte se s praxí a novinkami týkající se výkonu funkce statutára v roce 2023.
 • Zohledníme aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.
 • Upozorníme Vás na rizika, která jsou nejčastěji opomíjena nebo podceňována.
 • Ukážeme Vám možnosti snížení rizik spojených s výkonem funkce statutára.
 • Získáte doporučení pro „správný“ postup v konkrétních případech v praxi.
 • Dostanete odpovědi na Vaše dotazy.

Poznejte rizika související s výkonem funkce statutára, získejte odpovědi na palčivé otázky  a buďte připraveni čelit problémům předtím, než skutečně nastanou.

 

 

 

29.12.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Michal Vrajík


KATASTRÁLNÍ VYHLÁŠKA v roce 2023 (novela a zaměření na věcná břemena)

Dne 23. 11. byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost katastrální vyhlášky nastala dnem 1. 1. 2023.

Získáte přehled změn a novinek, které se v novele od její účinnosti objevují.

Dozvíte se přesné informace z praxe na katastru přímo od zdroje. Zejména vyhodnocení dopadů nové katastrální vyhlášky, upozornění na problémy s jejím uplatňováním v praxi. Dostanete odpovědi na složité otázkyobjasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastrální vyhlášky.  

Významná pozornost bude věnována problematice věcných břemen. Zejména se zaměříme na změny související s jednotkami a se zápisy poznámek a upozornění.

Poznejte vše důležité a podstatné, co Vás v roce 2023 čeká.

 

 

31.12.2023
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová