ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

TAKTICKÁ RÉTORIKA aneb ÚSPĚCH V JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení před auditoriem. Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

GARANCE konání kurzu!!!

 

 

19.2.2020
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
PhDr. Karel Voříšek


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

Čeká Vás seznámení se základními prvky pozitivní komunikace s přihlédnutím ke specifikům obtížné komunikace, jako je např. rozhovor s problémovými či obtížně se vyjadřujícími klienty, vyloženými provokatéry, apod. Jak si udržet vážnost bez sklouznutí do afektu a zachovat si důstojnost. Jak si vytvořit odstup a současně projevit vstřícnost a umět naslouchat.  

20.2.2020
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


Šikana a diskriminace na pracovišti

Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci, včetně zásady rovného odměňování, patří mezi zásadní zásady pracovněprávních vztahů. Jak se tyto zásady projevují v praxi, jaké všechny povinnosti má v této souvislosti zaměstnavatel, jak by mělo probíhat vyšetřování incidentů na pracovišti a jaké jsou právní prostředky obrany proti diskriminaci a nerovnému zacházení, tyto a další otázky budou předmětem tohoto semináře. Součástí bude i samostatný blok o nerovném odměňování a rovněž se budeme věnovat problematice šikany na pracovišti. Téma bude doplněno o konkrétní příklady z praxe i některá soudní rozhodnutí. Seminář je určen zejména pracovníkům personálních oddělení, vedoucím zaměstnancům, firemním právníkům, a všem dalším, kteří se o tuto problematiku zajímají.

 

25.2.2020
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Antonín Krejčí, MBA


PUBLIC RELATIONS S PŘEHLEDEM aneb kreativní komunikace a účinné PR

Komunikace někdy může připomínat Babylonskou věž a rozmotat všechny její nuance nebývá snadné… Fascinuje Vás otázka “jak být více vidět”? Přijďte na kreativní trénink k problematice PR a účinné komunikace. Pohybujeme se na pomezí oborů s mnoha tajuplnými názvy: Public relations, komunikace, kreativní psaní, content marketing, SEO. Cíl je však stále stejný: zodpovědět onu klíčovou otázku: “Co mám dělat, aby se o mé činnosti/produktu dozvěděli ti praví lidé?”

26.2.2020
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Milan Matyáš Deutsch


DOBRÁ SMLOUVA - NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ SMLUVNÍHO PRÁVA V PRAXI

Naším cílem je účastníky seznámit s posledním vývojem smluvního práva a významnými změnami, které tento vývoj přináší. Účastník semináře po jeho absolvování jednoznačně určí hned při prvním pohledu na smlouvu, zda se jedná o smlouvu staženou z internetu, nebo zda ji tvořil odborník. V první části školení se dozvíte o tom, co podpisu smlouvy předchází a jak se vyvarovat potíží způsobených právním jednáním ústně, konkludentně, e-mailem, telefonem, nebo písemně. Dozvíte se o Vaší odpovědnosti např. při prodeji, nebo slíbeném darování. Projdeme si také různé druhy smluv předcházejících uzavření vlastní smlouvy. V druhé části školení se budeme věnovat samotné tvorbě smlouvy podle nejnovějších poznatků z praxe. Má přednost název smlouvy, nebo to co je v ní ujednáno? Projdeme postup tvoření smlouvy od samotného začátku.

 

 

27.2.2020
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Svatopluk Šimek


Písemnosti vytvářené kontrolujícími podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu

Obsah a náležitosti písemností, které vytvářejí kontrolující podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu. Na konkrétních příkladech bude vysvětleno čeho se vyvarovat, příp. co neopomenout při tvorbě příslušných dokumentů.

 

3.3.2020
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany. Jednotlivé pasáže budou vždy názorně demonstrovány i na praktických příkladech tak, aby se stavebníci (či další osoby účastnící se řízení u stavebního řízení) vyznali a co nejvíce pochopili jednotlivá ustanovení stavebního zákona a dalších souvisejících právních předpisů – občanského zákoníku a správního řádu.

 

 

9.3.2020
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

10.3.2020
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


OBRANA PROTI KOMUNIKAČNÍ ŠIKANĚ aneb PR JAKO ÚČINNÝ OBRANNÝ NÁSTROJ

Kurz poodhalí základní mechanizmy mediálního boje, politické šikany a dotkne se nastavení naší společnosti. Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky obranného PR, případně vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů. Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace. 

 

19.3.2020 - 1.1.2018
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


Poklad jménem PROAKTIVNÍ ASISTENTKA

Proaktivní asistentka je poklad každé společnosti! Tři "nej" předpoklady moderní asistentky jsou: cit pro věc, nadhled nad operativou a perfektnost v detailu. Ovládnete praktické tipy až skoro triky pro hladké zvládání náročné každodenní práce asistentky.

 

 

25.3.2020
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová