Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.

Moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na kurzy@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

MAJETEK A JEHO ZHODNOCENÍ (účetní a daňové aspekty) - co je technickým zhodnocením, nebo opravou, či snad rekonstrukcí ?

On-line školení, živý přenos

Hranice mezi technickým zhodnocením a případnou opravou nebo údržbou majetku je velmi tenká. Jak správně posoudit, o jaký typ zásahu do majetku se jedná? Vyvarujte se chyb a nesprávných rozhodnutí, které  vám zavaří při kontrole finančním úřadem. Správné účetní a daňové posouzení, zda se jedná o opravu dlouhodobého majetku nebo jeho technické zhodnocení, patří k častým a podstatným problémům, neboť má zásadní vliv na správné vykázání výsledku hospodaření a základu daně z příjmů. Úplné zatřídění majetku, včetně vstupní nebo zůstatkové ceny, ovlivňuje výdaje (náklady) hrazené z investičních nebo provozních prostředků, budoucí možnosti reprodukce tohoto majetku a snížení rizika negativních nálezů kontrolních orgánů.

Seminář bude veden ve znění právních předpisů platných pro rok 2022.

 • Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací.
 • Definice opravy hmotného a nehmotného majetku.
 • Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém.

Na semináři se budeme věnovat zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukci hmotného a nehmotného majetku, technickému zhodnocení a opravám z hlediska aktuálně platných novel účetních a daňových zákonů a souvisejících předpisů.

Věnovat se vám bude certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby, stavebního zákona, účetních a daňových otázek reprodukce majetku, smluv a cen, veřejných zakázek a Občanského zákoníku a správního řádu. Autor několika odborných publikací, např. Stavební zákon (600 stran A4).

 

 

 

11.7.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Jiří Blažek


KOMUNIKACE S PŘEHLEDEM aneb JAK SE PŘIPRAVIT NA NEPŘEDVÍDATELNÉ?

On-line školení, živý přenos

Komunikace někdy může připomínat Babylonskou věž a rozmotat všechny její nuance nebývá snadné… Úspěšná komunikace, krizová komunikace, vyjednávání, Public Relations, vystupování na veřejnosti a v médiích …to jsou dovednosti, bez kterých se v moderní době neobejdete! Jste tím, jaký obraz o Vás mají druzí!

Mluvit přirozeně a přesvědčivě, reagovat na nepříjemné dotazy, zachovat klid a rozvahu i ve vypjatých situacích. To vše patří k základním komunikačním dovednostem schopného manažera. Naučíme Vás, jak se zbavit trémy a neztratit hlavu nebo hlas, pokud se znenadání ocitnete před kamerou nebo mikrofonem, jak komunikovat s veřejností, obchodními partnery nebo klienty firmy, jak zpracovávat informace nebo psát tiskové zprávy. Rozebereme s Vámi skutečné situace, které se mediálně odehrály. Poukážeme na vystoupení různých osobností v televizním zpravodajství, která společně analyzujeme. Takže se na konkrétních případech učíte vhodně reagovat a nepoškozovat vlastní zájmy, nebo zájmy společnosti, kterou zastupujete. Vyzbrojíme Vás praktickými dovednostmi pro komunikaci na veřejnosti a  pro pohyb v mediální krajině. Zejména Vás naučíme práci s textem, s mikrofonem, vystoupení před publikem, vystupování před kamerou, veřejné diskuse a konfrontace, ovlivňování veřejného mínění, PR propagace. A aby to byla chvílemi i trochu zábava, budeme si občas i interaktivně zahrávat s Vaší představivostí.

 

 

13.7.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Milan Matyáš Deutsch


SOUBĚH FUNKCÍ ano, či ne (rizika a ohrožení)?

On-line školení, živý přenos
Neznalost zákonných povinností je pro statutáře jako nálož třaskaviny
Jaká je odpovědnost za souběh funkcí statutářů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Tzv. souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy v posledních letech přinesla rozhodovací praxe, zejména Ústavní soud a Nejvyšší soud, zajímavá soudní rozhodnutí, která znamenají posun v problematice souběhu funkcí. Dozvíte se klíčová soudní rozhodnutí a zhodnotíme, jaký mají dopad do praxe, a to jak pro obchodní korporace, tak pro členy statutárních orgánů. Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. Poradíme, jak mají vypadat smlouvy o výkonu funkce, co je možné v jejich rámci sjednat a co se naopak nedoporučuje. Rádi vám vše zodpovíme.

 

 

14.7.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


Nový STAVEBNÍ ZÁKON aktuálně - co vlastně platí?

Nový stavební zákon - co vlastně platí? Institucionální změny – nepřijde reforma státní správy?Aktuální výklad nového stavebního zákona, dění kolem něj a dopadů navržených novel ze strany Ministerstva pro místních rozvoj a vlády. Stav příprav a implementace, očekávané dění v Poslanecké sněmovně a ve městech, které získávají vlastní stavební předpisy. Novela stavebního zákona, jejíž návrh vláda Petra Fialy schválila a postoupí k projednání Parlamentu, navrhuje odložit účinnost klíčových pasáží nové stavební legislativy do 1. července 2024. K původnímu datu, 1. červenci 2023, by tak vstoupila v platnost pouze část, která se týká tzv. vyhrazených staveb, tedy velkých investičních akcí, jako jsou například liniové stavby, které podle nové legislativy budou spadat do působnosti Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Odložen by byl vznik plánovaných krajských stavebních úřadů. Vláda urychleně připravuje komplexní novelu stavebního zákona, která bude věcně řešit nedostatky nové stavební legislativy. Seznamte se přehledně se změnami i mýty, které novelizaci SZ provázejí. Je nový zákon přínos, či hrozba?

Přínos on-line kurzu pro Vás:

Na on-line kurzu se dozvíte současné dění a požadavky kolem nového stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a změnového zákona, který byl schválen. Získáte přehled změn, co už platí a co se očekává, v rámci nového stavebního zákona. Zaměříme se zejména na problematiku státní stavební správy, stavebního práva hmotného a stavebního řádu. Ozřejmíte si změny oproti stávající právní úpravě.

 

 

18.7.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


OBRANA PROTI AGRESI v komunikaci (nejen) na SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH a TROLLING

On-line školení, živý přenos
Kurz poodhalí základní mechanizmy agrese v komunikaci, trollingu, mediální šikany a dotkne se nastavení naší společnosti. Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky slovní sebeobrany a obranného PR. Vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů. Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace. 

 

 

19.7.2022
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

On-line školení - živý přenos

Jak správně vést OBECNÍ ZPRAVODAJ před komunálními volbami?

Jak správně informovat o kandidátech?

Kdo budou lidé, kteří budou po zvolení 4 roky řešit chod obce?

Jestli je v obci před domem uklizený chodník, jak funguje v obci mateřská školka, či domov důchodců, ale další spoustu důležitých věcí pro rozvoj obce.

Jak správně komunikovat s voliči i s médii?

Držte se 3 základních pravidel!

Znalost základů politického marketingu, lokálního PR a příslušných zákonů.

To vše se dozvíte na webináři se zkušeným lektorem, který radí obcím jak nejlépe dělat obecní zpravodaj.  Upozorňuje zejména na nejčastější nešvary, kterým by se měli tvůrci zpravodajů vyhnout a naopak radí, jak zpravodaj zmodernizovat a čím mu dodat větší šmrnc. Kromě toho vedl více než desítku volebních kampaní do senátu, komunálních i krajských voleb a dalších veřejných kampaní.

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice. Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika. Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

 

 

 

26.7.2022
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

On-line školení, živé vysílání
Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.
Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

28.7.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


KATASTR NEMOVITOSTÍ PO NOVELE - aktuálně a v praxi roku 2022

On-line seminář, živý přenos

Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona o nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností, vyvstává množství otázek. Poznáte aktuální praxi na katastru přímo od zdroje, zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.  Seznámíte se detailně s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1.11.2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.

 

 

 

28.7.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová


SEBEKOUČINK aneb vzorce myšlení pro řešení problémů

Staň se tím, kým můžeš a chceš být. Dokážeš víc, než si nyní umíš představit. Pokud přemýšlíme o problému, o tom, co nám vadí nebo o tom, co je špatně, většinou dostáváme stále stejný výsledek – zvyšujeme svůj stres. Posilujeme bloudění v bludném kruhu. A zhoršujeme své nepříjemné pocity.

V čem to vězí?! Vše je v hlavě! Získejte praktický návod, jak z toho bludného kruhu konečně ven. Pusťte se do práce se svým mozkem a jednoduchou technikou začněte měnit své podvědomé programy a tak se Vám začne velmi rychle proměňovat svět kolem Vás a Vaše pocity z něj. Ukážeme Vám nevyhovující vzorce, dle kterých nevědomky jednáte zas a znova a brání vám posunout se dál. Vytáhneme na světlo, co doopravdy chcete, a proč to nemáte. Začněte právě teď a registrujte se na online seminář.

 

 

2.8.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Irena Dušková


XVI. NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ČR

Obce a města jsou základem našeho státu.

Celorepublikové rokování představitelů měst, obcí, krajů, sdružení obcí, místních akčních skupin a regionů, které se schází jednou za rok.

Ve znamení blížících se voleb do zastupitelstev měst a obcí.

Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. Henry Ford

Práce zastupitele není povinnost, ale dar.

Sněm je neocenitelnou „platformou“ pro vrcholné představitele obcí, kterým napomáhá naplňovat zákonné povinnosti a zároveň dosáhnout očekávaných představ o správě své obce. Usnadní jim snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.

...pro obce jedinečné navenek a přátelské uvnitř...

Problematika rozvoje obcí a měst je přehlíženou popelkou. Málokterá oblast života zaznamenává tak intenzivní a dlouhodobou legislativní smršť jako místní samospráva. Sotva se často nepočetný tým představitelů obce naučí aplikovat jeden právní předpis, je tento zrušen a nahrazen jiným, nebo alespoň zásadně novelizován. Přitom představitelé obcí znají situaci v místě a řeší skutečné problémy vyplývající ze života, tak aby se občanům dobře žilo. 

Proto nabízíme představitelům měst a obcí účast na celostátním sněmu, které nabízí intenzivní a praktickou výměnu názoru k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí využít pro dobrou správu obcí, které zastupují. Získáte praktické rady zkušených odborníků a zástupců klíčových ministerstev. Provedeme Vás základními povinnostmi dobrého představitele obce a legislativními úskalími, která Vás provázejí. Usnadníme Vám snadněji proplouvat rozbouřenými vodami paragrafů zákonů a poradíme, jak se úspěšně vyhnout nástrahám vyhlášek a nařízení.  

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé veřejné správy využít pro rozvoj samospráv a výkon dobré správy. Následně pak mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

Otáčivé hlediště - opera "Mefisto".
Po tříleté přetržce (z důvodu oprav hlediště) budete mít možnost 10.8. večer shlédnout velkolepou operu v zámecké zahradě Českokrumovského zámku.

Vyhlášený společenský večer.
Součástí "sněmu" bude samozřejmě velmi oblíbený společenský večer s živou jindřichohradeckou kapelou  "Los Filipos" a jejich Paganinim, houslovým virtuózem, rautem a tombolou.

Genius Loci místa konání.

Sněm se záměrně koná ve výstavném historickém městě Český Krumlov, které může a dovede nabídnout nejen svou krásu architektonickou a kulturní, včetně okolní přírody, do které naši předci toto sídlo zasadili, ale i současné společenské, kulturní a turistické programy a aktivity. Účastníci sněmu mohou načerpat inspiraci a nejednu zkušenost pro realizaci obdobných aktivit ve svých obcích i městech, a vytvořit tak optimální podmínky pro rozvoj lokalit, měst a obcí plošně po celé republice.  

Zájem o účast je značný, kontaktují nás další a další účastníci předchozích ročníků sněmu a těší se na letošní setkání.

Budeme rádi, když se přidáte také.

10.8.2022 - 11.8.2022
HOTEL GOLD; Linecká 55, Český Krumlov, http://www.hotelgold.cz/cz/kontakty
Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

10.8.2022
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

On-line školení,  živý přenos

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.
 

Honza Škraňka, propagátor sociálního marketingu a přední česká osobnost v guerillové kampani, Vás během několika hodin školení provede praktickými ukázkami efektivního využívání této sociální sítě pro promování brandu Vaši značky nebo běžnou komunikaci s klienty.

Školení má podobu workshopu, kdy Vám ve studentském sešitu vzniká paralelně Váš akční plán, struktura redakčního obsahu (contentu), rozdělení kompetencí či plán budgetu reklamní kampaně. Poměrnou část času strávíte v nástrojích Facebook CreatorStudio a Fasebook Business. Je vyžadováno, aby účastníci měli na školení svůj počítač se svým Facebook účtem.

 

 

 

16.8.2022
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

On-line školení,  živý přenos.

Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku je poměrně složitou problematikou, v níž mnohdy tápou jak osoby obracející se na správní orgán, tak stavební úřady samotné.

 • Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů?
 • Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají?
 • Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

Pochopení vzájemných vazeb obou zákonů je založeno na principu nezávislého uplatňování práva soukromého na právu veřejném. Toto rozlišování norem soukromého a veřejného práva však není důvodem k jejich úplné izolaci. Důležité je uvědomění si, že finálně musí oba normové komplexy tvořit jednotný, vnitřně bezrozporný právní řád.

V rámci semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář je ryze prakticky zaměřený na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz na příklady a odpovědi na Vaše dotazy.

 

 

 

17.8.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


KATASTR NEMOVITOSTÍ jako veřejný seznam a dobrá víra v zápisy v katastru 2022

On-line školení, živý přenos

Katastr je veřejný seznam a vyvstávají otázky, jak to je se zápisy v dobré víře?

Co platí? Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje!

Zjistíte současné poznatky související se změnami právních předpisů, kterými se činnost katastrálních úřadů řídí a upozorníme Vás na jejich dopad na základní zásady veřejného seznamu tak, jak byly nastaveny dle občanského zákoníku od 1.1.2014.

Získáte:

 • Přehled o funkcích, zásadách, obsahu a předmětu katastru nemovitostí jako veřejného seznamu.
 • Přehled o zápisech práv a jiných údajů do katastru nemovitostí, právních prostředcích k opravě chybných údajů v katastru nemovitostí, o revizi a obnově katastrálního operátu, o poskytování údajů z katastru nemovitostí a právních důsledcích porušení povinností na úseku katastru nemovitostí.
 • Jakou má katastr nemovitostí vazbu na další evidenční systémy týkající se nemovitostí.
 • Seznámíte se detailně s právní úpravy, judikatury, literatury a příkladů z oblasti katastru nemovitostí prostředkovat jejich poznání a praktické použití.
 • Dotazy z praxe pro lepší orientaci při využívání všech dostupných údajů z katastru.

 

 

 

25.8.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová


MENTÁLNÍ ZAOSTŘENÍ, aneb MOZEK A MYSL v rovnováze (2 denní kurz aplikované kineziologie)

"Pomohu Ti, aby sis mohl pomoci sám".

Nejste spokojeni se svým životem? Rádi byste to změnili, ale bojíte se změny a nevíte jak na to? Chcete se posunout dál, přemýšlíte o tom, děláte i nějaké kroky, ale... nejde to? Ale ano - jde to! Jen když najdete odvahu, získáte sebejistotu a sílu změnu uskutečnit. Začnou se dít věci. Jako když vypustíte roky uvězněného džina z láhve. Zažijete dobrodružství sebeobjevování a znovu získání radosti do života ve všech oblastech, kde to nyní vázne.

Skvělá mentorka Vám předvede metody kineziologie, které si rovnou vyzkoušíte. Ukáže Vám, jak se můžete spolehlivě zbavit strachů a zranění z minulosti. Uvidíte způsoby, jak si můžete zvýšit sebevědomí a sebehodnotu.

Kineziologie One Brain je jednou z nejznámějších metod alternativní medicíny. Uznávají ji i psychologové, lékaři nebo učitelé. Vznikla ve spojených státech v 60. letech 20. století. Je to jemná terapeutická metoda, která pomáhá zpracovat stres a bloky vzniklé v minulosti.

 • Umožňuje harmonizovat prožívání, emoce a systém přesvědčení.
 • Odstraňuje bariéry, které jsme získali v minulosti a pomáhá nám svobodně se rozhodovat v přítomnosti.

Zbavíte se podvědomých bloků, které mohou způsobovat zdravotní problémy, nemoci, nevyhovující vztahy, neúspěchy v práci atd. Pomocí kineziologického testu svalů můžete takový blok nalézt, odstranit a vytvořit nový model, který Vás bude podporovat a bude Vám prospěšný.

Řešit se dá v podstatě cokoliv - zdravotní problémy, vztahy, práci, firemní záležitosti, nízké sebevědomí.... nabízíme Vám jedinečnou příležitost k uvědomění a oslovení pravdy v nás.

Vytáhneme na světlo, co doopravdy chcete, a proč to nemáte. 

Je tu jen jedna podmínka: musíte opravdu chtít.

 

 

3.9.2022 - 4.9.2022
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Workshop
Mgr. Miloslava Rutová


Dopady GDPR - vše co potřebujete vědět v roce 2022

Ani v roce 2022 není možné se vyhnout dopadům GDPRpovinné subjekty jak ve veřejném tak soukromém sektoru musí dodržovat řadu povinností a respektovat práva subjektů údajů. Sledovat vývoj v této oblasti a současně jej porovnat s praxí Úřadu pro ochranu osobních údajů je hlavním námětem semináře, který jsme pro Vás připravili.

Seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuální praxí a dopady tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.

Dozvíte se také jaká je aktuální situace v procesu přípravy nového nařízení ochrany soukromí v oblasti informačních služeb (ePrivacy), který může ovlivnit některé stávající postupy (zasílání obchodních sdělení a problematika cookies).

Výhodou je živá diskuse o podobě a obsahu všech dokumentů, které jsou v souvislosti s GDPR potřeba u každého, kdo osobní údaje zpracovává.

 

 

10.10.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová