ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 

 

24.8.2017
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

I slepý divočák občas najde žaludy, ale neškodí vědět, že rostou v dubovém lese.“ David Ogilvy

Odkud, kudy, kam? Poznejte spolehlivé metody projektového řízení a ověřených principů z praxe v souladu se zdravým rozumem. Získejte pro své projekty energii, která se promítne do jasných výsledků. Krok za krokem Vás provedeme světem projektového řízení. Naučíte se, jak projekt efektivně zadat, naplánovat, uřídit, ukončit a vyhodnotit, to vše ryze prakticky na případových studiíchPředáme vám potřebné znalosti, nástroje a postupy okamžitě použitelné v praxi. Bez složitostí a formalit. Co si odnesete? Svůj připravený a naplánovaný projekt, který aktuálně řešíte, ať již z pracovní nebo soukromé sféry. 

 

 

 

29.8.2017
Brno - školící centrum
Právo
Workshop
Ing. Jiří Ciboch


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

Čeká Vás seznámení se základními prvky pozitivní komunikace s přihlédnutím ke specifikům obtížné komunikace, jako je např. rozhovor s problémovými či obtížně se vyjadřujícími klienty, vyloženými provokatéry, apod. Jak si udržet vážnost bez sklouznutí do afektu a zachovat si důstojnost. Jak si vytvořit odstup a současně projevit vstřícnost a umět naslouchat.  

29.8.2017
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY (zaměřeno na oblast stavebního řádu)

Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu. Odnesete si komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důrazna praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této oblasti stavebního zákona. Získáte však také ucelený obraz o novém přestupkovém zákonu, který přináší spoustu dosud neznámých institutů.  Absolvováním semináře tak získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení postupovat v řízení o přestupcích a dle dosud platné právní úpravy rovněž v řízení o správních deliktech.

 

 

30.8.2017
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


JAK NA DOTACE Z ESI FONDŮ

Změňte nápad v úspěšný projekt, pomůžeme Vám najít cestu k evropským dotacím. Víte jak získat finance a jak o ně nepřijít? Máme pro Vás srozumitelný a praktický návod jak postupovat při čerpání dotací z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Kdo zaspí, nic nestihne!

 

 

31.8.2017
WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Dotace a projekty
Webinář
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.


FACEBOOK MARKETING (nejen) V CESTOVNÍM RUCHU aneb Jak navrhnout a aplikovat reklamu na sociálních sítích pro cestovní ruch

motto „S facebookem máte celý svět jako na dlani.“ Facebook denně používá v ČR 3,4 milionu lidí, kteří zde stráví průměrně 21 minut.  A jak facebook vládne v marketingu cestovního ruchu? Proč tomu tak je? Jak se dá bude vyvíjet reklama v cestovním ruchu na facebooku? A jak reklamu správně navrhnout a aplikovat? Využijte Facebook ke svému prospěchu! Přijďte na seminář,  na kterém jeden z největších odborníků na fb v cestovním ruchu v průběhu 4,5 hodinového školení ukáže novinky, postupy i největší omyly.


 

5.9.2017
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Pavel Pichler


DOKONALÁ RÉTORIKA aneb JAK PŘESVĚDČIT A ZVLÁDNOUT NÁROČNÁ JEDNÁNÍ

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení před auditoriem. Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

 

 

7.9.2017
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
PhDr. Karel Voříšek


ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 2016 - postihy a ukládání dokumentů

Dozvíte se, jak by se mělo správně postupovat při archivaci dokumentů, vyřazování písemností, vč. těch elektronických. Zjistíte, jak se to má s datovou schránkou a jaké jsou výhody softwarového systému spisové služby. Dozvíte se změny související s aktuálními vyhláškami a zákony.

 

8.9.2017
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Jan Schwaller


PRŮBĚH KONTROLY U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Seminář je určen pro pracovníky obcí, krajů a státních orgánů, kteří provádějí kontrolu na místě u příjemců dotací a ve zřízených příspěvkových organizacích. Zúčastnit se mohou také příjemci dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Obsah semináře: Údaje o poskytnuté veřejné finanční podpoře, dotaci, příspěvku a návratné finanční výpomoci; Následná kontrola na místě u příjemce; Způsoby účtování příjemců dotací; Příklady konkrétního postupu kontroly atd.

 

12.9.2017
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ versus ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Absolvováním semináře tak získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení žádost o poskytnutí informace vyřídit a jak porozumět problematice ochrany osobních údajů. Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při ochraně osobních údajů a poskytování informací. Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou, budou vysvětleny „chytáky“ a největší úskalí zákona o ochraně osobních údajů a informačního zákona. 

 

 

13.9.2017
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


STRESS MANAGEMENT aneb prevence přepracování a syndromu vyhoření

Odnesete si nové poznatky, stejně tak i plán drobných i zásadnějších vašich vlastních kroků, které vás lépe povedou životem. Dozvíte se, jaké jednoduché techniky a návyky vám pomohou zmírnit stres v našem životě a stát se pánem a své energie. Jak rozpoznat, kdy jsem jen obyčejně unavený a kdy už jde do tuhého a nastupuje syndrom vyhoření 

13.9.2017
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR

Zaměříme se na praktické ukázky založení a správy firemního Youtube kanálu v návaznosti na sociální sítě, webové prostředí, interaktivní práci s diváckou komunitou či cílovou skupinou, možnosti transferu divácké obce, zvyšování návštěvnosti a monetarizace s úspěšnými příklady u nás i ve světě. Poradíme Vám řadu užitečných tipů a zásad, které vám usnadní audiovizuální obsah jednoduše produkovat i správně distribuovat. 


 

 

14.9.2017
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


ROZPOČTY OBCÍ PŘEDVÍDATELNÉJŠÍ – PŘIPRAVTE SE VČAS NA ROK 2018

Rozpočet je alfa a omega dobré správy obce a je základním nástrojem při řízení obce. Nastavení vhodné finanční strategie poskytne obci oporu a ochrání ji před ekonomickými problémy. Správný chod obce potřebuje "zdravé" obecní peníze a finanční zdraví zaručí jen a pouze správně nastavený rozpočtový proces. Obce získají praktické návody, jak vhodně nastartovat bezchybný rozpočtový proces a eliminovat rizika, nedopustit se správního deliktu, vysoké pokutě nebo jiným finančním problémům při finanční ztrátě a zadlužení. Zákonem stanovená pravidla jsou v této oblasti striktní a obce určitě uvítají možnost se v nich zorientovat ku prospěchu obce i jejích občanů. 

14.9.2017
Brno - školící centrum
Veřejná správa
Seminář
Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.


Rok s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek! Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?

Quo vadis, veřejná zakázko? Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinesl nový zákon o zadávání veřejných zakázek?  Uceleně se seznámíte s principy nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016. Naleznete odpovědi na otázky: „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“ „Co je výrazně odlišné?“ Projdete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv. Účastníci mohou zaměření semináře v jeho průběhu ovlivnit. Seminář je připraven interaktivní formou a během semináře Vám bude umožněno vést s přednášejícími živou diskusi.

 

 

19.9.2017
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D


OBRANA PROTI KOMUNIKAČNÍ ŠIKANĚ aneb PR JAKO ÚČINNÝ OBRANNÝ NÁSTROJ (intenzivní kurz krizové komunikace)

Kurz poodhalí základní mechanizmy mediálního boje, politické šikany a dotkne se nastavení naší společnosti. Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky obranného PR, případně vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů. Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace. 

 

20.9.2017
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA na úseku územního plánování

Motto: "Jedna stavba, jedno rozhodnutí." Kam míří novela stavebního zákona? Smyslem změny je zejména zjednodušení a ulehčení povolování staveb a jejich realizace. Cílem je zákon zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl. Nové postupy budou mít dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektu pohybujících se v této oblasti. Seznámíte se v předstihu s výkladem novelizovaného stavebního zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2018. Zaměříme se na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost a především také na dopady velké novely stavebního zákona na úsek územního plánování. Dotkne se také metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících se v praxi úřadů a projektantů.
 

 

 

 

21.9.2017
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Vladimír Voldřich


KONFLIKTY A JEJICH ZDRAVÉ ŘEŠENÍ

Člověk nemusí vidět celé schodiště, stačí, když udělá první krok. Cílem je naučit se pracovat s konfliktem bez stresu a umět ho použít pro rozvoj svého potenciálu. Identifikovat, jak zacházíme s energií a kde uniká naše životní síla – co nás vyčerpává. 


 

26.9.2017
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


ZÁKON O REGISTRU SMLUV Z.Č. 340/2015 Sb. - SANKCE V ÚČINNOSTI od 1.7.2017

Žádná pohroma, jen mírný otřes! Jaká jsou největší rizika zákona o registru smluv a jak vyhnout se sankcím? Jak splnit požadavky legislativy a mít vše v pořádku? S námi vyřešíte vše, co po vás vyžaduje zákon č. 340/2015 Sb. Přijďte si pro informace o rozsahu povinnosti zveřejňovat smlouvy, sankci zrušení smlouvy, metadatech, zákonných výjimkách z povinnosti zveřejnit smlouvu, finančních dopadech zveřejňování, atd. Naučíme Vás se orientovat se v zákoně a aplikovat jeho relevantní ustanovení na svou praxi. Dozvíte se, jak upravit vnitřní směrnici či jiné postupy ve Vaší organizaci tak, aby byl postup se zákonem souladný. Novelizace zákona s sebou přináší další významné změny a nastala účinnost sankcí od 1. 7. 2017.

 

27.9.2017
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Jiří Blažek


Poklad jménem PROAKTIVNÍ ASISTENTKA

Proaktivní asistentka je poklad každé společnosti! Tři "nej" předpoklady moderní asistentky jsou: cit pro věc, nadhled nad operativou a perfektnost v detailu. Ovládnete praktické tipy až skoro triky pro hladké zvládání náročné každodenní práce asistentky.

 

 

11.10.2017 - 11.11.2017
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


JAK PRACOVAT S NOVINÁŘI V CESTOVNÍM RUCHU

TISKOVÝ MLUVČÍ PRO 21. STOLETÍ: „Důležitější než to, co média sdělují, je míra, v jaké ovlivňují náš způsob myšlení a jednání.“  Herbert Marshall McLuhan   Co je hlavní myšlenkou médiatréninku? Ukážeme Vám, jak funguje novinář. Co ho získá a co ho naopak spolehlivě odradí. Co dělat, když o nás píší „špatně“? Co dělat, když nás média ignorují? Jak se chovat, když dávají přednost konkurenci? Jak reagovat na útoky a osočení? Jak jsou média odpovědná za svou práci? Na tyto a další otázky Vám odpoví náš médiatrénink. A v čem je náš trénink jiný, než spousta jiných kurzů, který je v  dnešní době přehršle? Nahlédnete do kuchyně zkušeného experta na PR a za jeden den získáte cenné rady a tipy z jeho dlouholeté novinářské praxe. 


 

11.10.2017
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Pavel Pichler


PRŮBĚH KONTROLY U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Seminář je určen pro pracovníky obcí, krajů a státních orgánů, kteří provádějí kontrolu na místě u příjemců dotací a ve zřízených příspěvkových organizacích. Zúčastnit se mohou také příjemci dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Obsah semináře: Údaje o poskytnuté veřejné finanční podpoře, dotaci, příspěvku a návratné finanční výpomoci; Následná kontrola na místě u příjemce; Způsoby účtování příjemců dotací; Příklady konkrétního postupu kontroly atd.

 

 

 

24.10.2017
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

25.10.2017
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA na úseku územního plánování

Motto: "Jedna stavba, jedno rozhodnutí." Kam míří novela stavebního zákona? Smyslem změny je zejména zjednodušení a ulehčení povolování staveb a jejich realizace. Cílem je zákon zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl. Nové postupy budou mít dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektu pohybujících se v této oblasti. Seznámíte se v předstihu s výkladem novelizovaného stavebního zákona s předpokládanou účinností od 1. 1. 2018. Zaměříme se na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost a především také na dopady velké novely stavebního zákona na úsek územního plánování. Dotkne se také metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících se v praxi úřadů a projektantů.

 

 


 

31.10.2017
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Vladimír Voldřich