ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

KONFLIKTY A JEJICH ZDRAVÉ ŘEŠENÍ

PŘESUN !

školení se přesouvá z důvodu nemoci lektora - nový termín bude ještě  upřesněn.
___________________________________

Člověk nemusí vidět celé schodiště, stačí, když udělá první krok. Cílem je naučit se pracovat s konfliktem bez stresu a umět ho použít pro rozvoj svého potenciálu. Identifikovat, jak zacházíme s energií a kde uniká naše životní síla – co nás vyčerpává. 


 

22.5.2018
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


OBEC NA PRAHU VOLEB: Co čeká v roce 2018 obce? Volby na obzoru.

POZOR PŘESUN !

Z technických důvodů konferenci přesouváme na nový termín konání a uskuteční se dne 9.8.2018 v Českém Krumlově.

Setkání obcí tak bude spojeno s další konferencí -   Národním sněmem regionů soudržnosti ČR.

_______________________________________________

 

Trable obcí pod palbou otázek. Problematika rozvoje obcí a měst je přehlíženou popelkou. Málokterá oblast života zaznamenává tak intenzivní a dlouhodobou legislativní smršť jako místní samospráva. Sotva se často nepočetný tým představitelů obce naučí aplikovat jeden právní předpis, je tento zrušen a nahrazen jiným, nebo alespoň zásadně novelizován. Přitom představitelé obcí znají situaci v místě a řeší skutečné problémy vyplývající ze života, tak aby se občanům dobře žilo. 

Proto nabízíme představitelům obcí účast na celostátním setkání, které nabízí intenzivní a praktickou výměnu názoru k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí představit ve svých volebních programech. Následně pak ti, kteří v komunálních volbách uspějí, mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.
Motto setkání: ...pro obce jedinečné navenek a přátelské uvnitř...

22.5.2018
Muzeum Jinřichohradecka, Jindřichův Hradec
Právo
Konference
Kombinace několika přednášejících


KONTROLA A AUDIT EFEKTIVNOSTI A HOSPODÁRNOSTI

Kontrola nemá být strašákem, ale má v první řadě metodicky napomoci. Důslednou prevencí předejdete problémům! Prakticky zaměřený seminář, předání zkušeností lektorky z kontrol  efektivnosti a hospodárnosti. 

Posluchači obdrží na kurzu písemné materiály zpracované lektorkou.

 

24.5.2018
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 2018 - postihy a ukládání dokumentů

Dozvíte se, jak by se mělo správně postupovat při archivaci dokumentů, vyřazování písemností, vč. těch elektronických. Zjistíte, jak se to má s datovou schránkou a jaké jsou výhody softwarového systému spisové služby. Dozvíte se změny související s aktuálními vyhláškami a zákony.

 

25.5.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Jan Schwaller


YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR

Zaměříme se na praktické ukázky založení a správy firemního Youtube kanálu v návaznosti na sociální sítě, webové prostředí, interaktivní práci s diváckou komunitou či cílovou skupinou, možnosti transferu divácké obce, zvyšování návštěvnosti a monetarizace s úspěšnými příklady u nás i ve světě. Poradíme Vám řadu užitečných tipů a zásad, které vám usnadní audiovizuální obsah jednoduše produkovat i správně distribuovat. 

 

 

25.5.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2018

V průběhu semináře se seznámíte se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, novinek v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

28.5.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


OBRANA PROTI KOMUNIKAČNÍ ŠIKANĚ aneb PR JAKO ÚČINNÝ OBRANNÝ NÁSTROJ

Seminář seznámí účastníky se zásadami a metodami  obrany proti komunikační šikaně, představí nejběžnější techniky útoku. Účastníci se seznámí s častými a velmi efektivními komunikačními nástroji útočníků, které mohou doslova paralyzovat jejich práci,  naučí se mapovat a analyzovat situaci, vyhodnocovat její důležitost, případně předvídat následky. 

Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky obranné komunikace. Pro účely vzdělávacího programu  jsme vytipovali 15 typických nástrojů obranné rétoriky, které si  naši účastníci dokonale osvojí.  

Bude také představen legislativní rámec právní ochrany a následně i konkrétní prostředky občanskoprávní a trestněprávní ochrany. Náplň této sekce je postavena na platných českých judikaturách, které je možné brát jako vzorový model nebo precedens. Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace a vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů.

 

29.5.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


ÚSPĚŠNÁ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST: Jak úspěšně zahájit, realizovat a dokončit schválený projekt - základy projektového řízení

Kurz je založený na praktickém provádění a procvičování nejdůležitějších činností projektového manažera. Účastníci budou umět využít základní nástroje a metody plánování a řízení projektů s důrazem na jejich využití při přípravě projektové či grantové.  Po absolvování semináře budou schopni sestavit projektovou žádost a také budou schopni čelit výzvám, které přinese realizace projektu.

Metodika kurzu: interaktivní výklad s cílenou diskuzí, příklady z praxe, cvičení, hry, řešení případové studie.

 

1.6.2018
Brno - školící centrum
Dotace a projekty
Seminář
Více lektorů


XVII. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

Záštita tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého.Tradice prověřená dobrou praxí. Posláním Fóra tajemníků je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

 

 

13.6.2018 - 14.6.2018
HOTEL MAXIMUS RESORT; Hrázní 327/4a, Brno; https://www.maximus-resort.cz
Právo
Konference
Kombinace několika přednášejících


KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2018

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech 2018. Co se chystá?Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje! Jaké jsou aktuální změny právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, co přináší novelizace stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

 

14.6.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Naděžda Vitulová


GDPR PŘICHÁZÍ - OCHRANA DAT DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

JSTE OPRAVDU PŘIPRAVENI NA GPDR? VÍTE, JAK PROPLOUT GDPR BEZ ÚHONY?

25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, tolikrát diskutované GDPR. Toto nařízení se dotkne každé firmy, každého podnikatele, který shromažďuje jakékoliv osobní údaje zákazníků, dodavatelů, odběratelů apod.

 

 

18.6.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ včetně ZMĚN U DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU od 1. 1. 2018

Kurz účastníky seznámí s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole, informace o aktuálních změnách v zákonech. Dozvíte se, co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce o veřejné finanční podpoře, její kontrole a prominutí odvodu.    

 

 

19.6.2018
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 - Stavební právo a Územní rozhodování

Od ledna 2018 nabyla účinnosti dlouho očekávaná velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu. Cílem semináře je seznámit posluchače s právem v oblasti stavebnictví v podmínkách roku 2018. Důraz je kladen na nedávno novelizovaný stavební zákon, ale i na nový občanský zákoník. Obsahem jsou i další normy, kterých se týkají změny uvedených zákonů. Dotkne se také metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících se v praxi úřadů a projektantů.

 

 

22.6.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Jiří Blažek


TIME MANAGEMENT IV. GENERACE aneb pánem svého času jednoduše, ale účinně

Time Management neznamená, že se stanete stroji na plnění úkolů. Podíváme se na organizaci času jinak, konkrétně z pohledu time managementu 4. generace. Naučíte se vytváření individuálního systémů plánování času a způsobu myšlení. Poznáte vybrané zásady a techniky řízení času. Metody IV. generace, které lze snadno uvést do praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt. 

 

22.6.2018
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


DOBRÁ SMLOUVA - NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ SMLUVNÍHO PRÁVA V PRAXI

Naším cílem je účastníky seznámit s posledním vývojem smluvního práva a významnými změnami, které tento vývoj přináší. Účastník semináře po jeho absolvování jednoznačně určí hned při prvním pohledu na smlouvu, zda se jedná o smlouvu staženou z internetu, nebo zda ji tvořil odborník. V první části školení se dozvíte o tom, co podpisu smlouvy předchází a jak se vyvarovat potíží způsobených právním jednáním ústně, konkludentně, e-mailem, telefonem, nebo písemně. Dozvíte se o Vaší odpovědnosti např. při prodeji, nebo slíbeném darování. Projdeme si také různé druhy smluv předcházejících uzavření vlastní smlouvy. V druhé části školení se budeme věnovat samotné tvorbě smlouvy podle nejnovějších poznatků z praxe. Má přednost název smlouvy, nebo to co je v ní ujednáno? Projdeme postup tvoření smlouvy od samotného začátku.

 

 

26.6.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Mgr. Svatopluk Šimek


NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Význam udržení a rozvoje regionální infrastruktury je klíčový pro rozvoj lokalit a regionů. Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Nenechte si ujít XII. ročník charismatického sněmu a zažijte krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí.  Pro zájemce o divadlo - otáčivé hlediště v zahradě Krumlovského zámku zajistíme lístky na operu Příhody lišky Bystroušky.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí a představit ve svých volebních programech. Následně pak ti, kteří v komunálních volbách uspějí, mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

 

 

8.8.2018 - 9.8.2018
Český Krumlov
Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2018

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech 2018. Co se chystá?Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje! Jaké jsou aktuální změny právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, co přináší novelizace stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

 

 

16.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Naděžda Vitulová


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

23.8.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


GDPR PŘICHÁZÍ - OCHRANA DAT DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

JSTE OPRAVDU PŘIPRAVENI NA GPDR? VÍTE, JAK PROPLOUT GDPR BEZ ÚHONY?

Den, kdy nabude účinnosti Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR, se neúprosně blíží. 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, tolikrát diskutované GDPR. Toto nařízení se dotkne každé firmy, každého podnikatele, který shromažďuje jakékoliv osobní údaje zákazníků, dodavatelů, odběratelů apod.

 

 

29.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


STRESS MANAGEMENT aneb prevence přepracování a syndromu vyhoření

Odnesete si nové poznatky, stejně tak i plán drobných i zásadnějších vašich vlastních kroků, které vás lépe povedou životem. Dozvíte se, jaké jednoduché techniky a návyky vám pomohou zmírnit stres v našem životě a stát se pánem a své energie. Jak rozpoznat, kdy jsem jen obyčejně unavený a kdy už jde do tuhého a nastupuje syndrom vyhoření 

30.8.2018
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2018

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech 2018. Co se chystá?Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje! Jaké jsou aktuální změny právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, co přináší novelizace stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

 

 

11.10.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Naděžda Vitulová