ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

19.7.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. PhDr. Vít Skála, Ph.D.


Jak získat maximum ze SPRSS (webinář)

Cílem tohoto webináře je pomoci odpovědným pracovníkům (odbory sociálních věcí apod.) připravit střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS), který bude splňovat veškeré náležitosti odborně zpracovaného strategického plánu v souladu s metodikou ministerstva financí na tvorbu veřejných strategií. Kromě důrazu na jednotné metodické zpracování strategického plánu kurz přináší praktický pohled na následnou využitelnost zpracovaného dokumentu.

Jedná se o distančně přednášený vzdělávací program formou e-learningového kurzu. Tento kurz je složen z deseti video lekcí (nahrávka lektora), které jsou doplněny o odpovídající elektronické dokumenty a odkazy na další internetové zdroje (např. plná znění zákonů, dokumenty jednotlivých ministerstev a dalších institucí).

Na konci každé lekce je připojen krátký test, který pomáhá studentům uvědomit si základní sdělení z dané lekce. Kromě tohoto testu je součástí každé lekce úkol, který souvisí s tvorbou SPRSS. Pokud účastník/účastnice kurzu právě pracuje na přípravě SPRSS, kurz ho/ji postupně nenásilně vede po jednotlivých etapách zpracování tohoto dokumentu a na konci kurzu bude výsledkem profesionálně zpracovaný strategický materiál. 

 

20.7.2018 - 31.7.2018
WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Dotace a projekty
Webinář
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.


ÚŘEDNÍ a OBCHODNÍ KORESPODENCE - Zásady psaní a úpravy písemností (s důrazem na doporučení normy ČSN 01 6910)

Školení seznámí účastníky se zásadami úřední korespondence, její stylizací a formální úpravou a poskytne správné vzory. Okrem jiného upozorní také na opakující se chyby v úřední korespondenci.

Účastníkům semináře budou představeny trendy, jak lze prostřednictvím písemné či elektronické komunikace co nejlépe oslovit adresáty a jak je možné zpracovat úřední či obchodní korespondenci tak, aby se stala vizitkou pisatele či instituce, kterou pisatel zastupuje. Dále si osvěží znalost některých pravopisných jevů, s nimiž se v každodenní praxi setkávají. Každý účastník obdrží tištené materiály lektorky, kde bude i ukázka různých typů dopisů.  

24.7.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.


PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY (zaměřeno na oblast stavebního řádu)

Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu. Odnesete si komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důrazna praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této oblasti stavebního zákona. Získáte však také ucelený obraz o novém přestupkovém zákonu, který přináší spoustu dosud neznámých institutů.  Absolvováním semináře tak získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení postupovat v řízení o přestupcích a dle dosud platné právní úpravy rovněž v řízení o správních deliktech.

 

 

24.7.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Jak se efektivně vzdělávat a prohlubovat si kvalifikaci podle Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Seminář napomůže k efektivnímu zaměření finančních a časových zdrojů úředníků ÚSC a tím také úřadům ÚSC na ty aktivity, které v dané situaci přinesou maximální užitek.

Hlavním cílem semináře je naučit úředníky ÚSC: 1.) účelně vybírat z široké nabídky vzdělávacích institucí s ohledem na požadavky úřadu ÚSC a výkon dobré správy úředníka ÚSC a jeho osobní profesní růst, 2.) efektivně pracovat se studijními materiály, 3.) používat techniky hloubkového/kritického čtení, 4.) vytvářet srozumitelné poznámky včetně myšlenkových map, 5.) využívat možností samostudia.

Celý seminář bude realizován zážitkovou interaktivní formou. Výklad lektora bude omezen na nezbytné minimum a informace budou předávány spíše formou diskuse, navazováním na osobní zkušenosti účastníků vzdělávacího programu a formou praktických ukázek a cvičení.

 

 

25.7.2018
Praha - školicí centrum
Veřejná správa
Seminář
PhDr. Vít Skála, Ph.D.


GDPR - první poznatky z praxe - OCHRANA DAT DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

DĚSÍ VÁS STÁLE GPDR? VÍTE, JAK PROPLOUVAT GDPR BEZ ÚHONY? Získejte první poznatky z praxe - prakticky a lidsky.

25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, tolikrát diskutované GDPR (General Data Protection Regulation). Představuje v současnosti nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Týká se naprosto každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU. 

Navštivte seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení nových požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuálním výkladem tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.


 

26.7.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Během tohoto semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář bude zaměřen na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz
zejména na praktické poznatky
.

 

31.7.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

31.7.2018
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


JAK NA DOTACE Z ESI FONDŮ (webinář)

Změňte nápad v úspěšný projekt, pomůžeme Vám najít cestu k evropským dotacím. Víte jak získat finance a jak o ně nepřijít? Máme pro Vás srozumitelný a praktický návod jak postupovat při čerpání dotací z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Kdo zaspí, nic nestihne!

Webinář Vám poskytne kompletní a praktické informace, návody a poznatky k podávání žádostí o dotace. Vše na jednom místě. Jená se o akreditovaný on-line videokurz s celoživotním přístupem.

Čeká na vás: 27 výukových lekcí, 6 hodin videí, stovky slidů prezentací (stáhněte si na svůj počítač), diskusní fórum (pro otázky, připomínky), desítky praktických pomůcek a nástrojů (stáhněte si a používejte pro své projekty), mailový newsletter pro účastníky kurzu (pravidelné novinky, avíza výzev, perličky).
 

 

31.7.2018
WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Dotace a projekty
Webinář
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.


JAK NA DOTACE Z ESI FONDŮ (webinář)

Změňte nápad v úspěšný projekt, pomůžeme Vám najít cestu k evropským dotacím. Víte jak získat finance a jak o ně nepřijít? Máme pro Vás srozumitelný a praktický návod jak postupovat při čerpání dotací z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Kdo zaspí, nic nestihne!

Webinář Vám poskytne kompletní a praktické informace, návody a poznatky k podávání žádostí o dotace. Vše na jednom místě. Jená se o akreditovaný on-line videokurz s celoživotním přístupem.

Čeká na vás: 27 výukových lekcí, 6 hodin videí, stovky slidů prezentací (stáhněte si na svůj počítač), diskusní fórum (pro otázky, připomínky), desítky praktických pomůcek a nástrojů (stáhněte si a používejte pro své projekty), mailový newsletter pro účastníky kurzu (pravidelné novinky, avíza výzev, perličky).
 

 

1.8.2018 - 31.8.2018
WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Dotace a projekty
Webinář
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.


STŘIH FIREMNÍHO VIDEA KROK ZA KROKEM PRO KAŽDÉHO

Natočili jste video? Zvládnete ho i sestříhat! Jednoduše a efektivně Vás naučíme video sestříhat a zpracovat do výsledné podoby pomocí programu, který je zcela zdarma. Naučíme Vás orientovat se v uživatelském prostředí profesionálního střihového programu a používat všechny funkce potřebné pro střih videa. Dáme Vám základy ke střihu videa na poloprofesionální úrovni.

 

 

7.8.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


8 OTÁZEK STRATEGICKÉHO ON-LINE MARKETÉRA aneb JAK EFEKTIVNĚ NA ON-LINE MARKETING

Základní kurz nezbytný pro každého, kdo to s reklamou na internetu myslí vážně. Získáte ucelený pohled na současné dostupné marketingové nástroje a budete vědět v jaké fázi ten, který použít. Díky znalostem z tohoto kurzu už nebudete vyhazovat peníze za reklamu oknem. S precizností chirurga budete investovat tam, kde získáte maximum muziky v podobě naplnění vašich marketingových cílů.

Podrobně si projdeme jednotlivé otázky, ukážeme si, jak je zařadit do marketingových aktivit, a to zejména při využití on-line marketingu. Každý účastník si během semináře udělá vlastní marketingový plán s přiřazením konkrétních nástrojů k odpovídající fázi dle jeho specifického marketingového cíle.

Každý účastník také obdrží v tištěné a elektronické verzi návod na detailní popis vlastního avatara a nástroj pro strukturované zachycení odpovědí na 8 otázek strategického marketéra.

 

7.8.2018
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. PhDr. Vít Skála, Ph.D.


NÁRODNÍ SNĚM REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

...poznejte s námi šance rozvoje svého regionu...

Význam udržení a rozvoje regionální infrastruktury je klíčový pro rozvoj lokalit a regionů. Každoročně pořádáme Národní sněm regionů soudržnosti v Českém Krumlově. Nenechte si ujít XII. ročník charismatického sněmu a zažijte krásné časy v úžasném městě, jehož genius loci Vás ohromí.  Pro zájemce o divadlo - otáčivé hlediště v zahradě Krumlovského zámku zajistíme lístky na operu Příhody lišky Bystroušky.

Trable obcí pod palbou otázek: Stěžejním rámcem odborného programu Sněmu je strategická diskuse, která napomáhá  intenzivní a praktické výměně názorů k aktuálním problémům, umožní diskutovat klíčové otázky, které mohou představitelé obcí a představit ve svých volebních programech. Následně pak ti, kteří v komunálních volbách uspějí, mohou svá konsensuální stanoviska prosazovat při hájení zájmů samospráv.

 

 

8.8.2018 - 9.8.2018
Český Krumlov
Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice. Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika. Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.


 

14.8.2018
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2018

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech 2018. Co se chystá?Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje! Jaké jsou aktuální změny právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, co přináší novelizace stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

 

 

16.8.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Naděžda Vitulová


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2018

V průběhu semináře se seznámíte se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, novinek v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

17.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


ZÁKON O REGISTRU SMLUV Z.Č. 340/2015 Sb. - SANKCE V ÚČINNOSTI od 1.7.2017

Žádná pohroma, jen mírný otřes! Jaká jsou největší rizika zákona o registru smluv a jak vyhnout se sankcím? Jak splnit požadavky legislativy a mít vše v pořádku? S námi vyřešíte vše, co po vás vyžaduje zákon č. 340/2015 Sb. Přijďte si pro informace o rozsahu povinnosti zveřejňovat smlouvy, sankci zrušení smlouvy, metadatech, zákonných výjimkách z povinnosti zveřejnit smlouvu, finančních dopadech zveřejňování, atd. Naučíme Vás se orientovat se v zákoně a aplikovat jeho relevantní ustanovení na svou praxi. Dozvíte se, jak upravit vnitřní směrnici či jiné postupy ve Vaší organizaci tak, aby byl postup se zákonem souladný. Novelizace zákona s sebou přináší další významné změny a nastala účinnost sankcí od 1. 7. 2017.

 

23.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Jiří Blažek


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

23.8.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


JAK ZÍSKAT DOTACI - AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY a DOTAČNÍ AUDIT (využití financí z EU fondů a národních zdrojů)

Náš specialista s Vámi prozkoumá aktuální i plánované výzvy na národní i evropské úrovni. Získáte komplexní informace o tom, jaké dotace můžete pro své projektové záměry čerpat, za jakých podmínek a rizik. Na místě posoudíte vhodnosti těchto programů pro Vaše plánované aktivity a výběr té nejvhodnějšího varianty pro Vás.

 

28.8.2018
Brno - školící centrum
Dotace a projekty
Seminář
Ing. Jiří Ciboch


GDPR - první poznatky z praxe - OCHRANA DAT DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

DĚSÍ VÁS STÁLE GPDR? VÍTE, JAK PROPLOUVAT GDPR BEZ ÚHONY? Získejte první poznatky z praxe - prakticky a lidsky.

25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, tolikrát diskutované GDPR (General Data Protection Regulation). Představuje v současnosti nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Týká se naprosto každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU. 

Navštivte seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení nových požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuálním výkladem tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.


 

29.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Jak se efektivně vzdělávat a prohlubovat si kvalifikaci podle Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Seminář napomůže k efektivnímu zaměření finančních a časových zdrojů úředníků ÚSC a tím také úřadům ÚSC na ty aktivity, které v dané situaci přinesou maximální užitek.

Hlavním cílem semináře je naučit úředníky ÚSC: 1.) účelně vybírat z široké nabídky vzdělávacích institucí s ohledem na požadavky úřadu ÚSC a výkon dobré správy úředníka ÚSC a jeho osobní profesní růst, 2.) efektivně pracovat se studijními materiály, 3.) používat techniky hloubkového/kritického čtení, 4.) vytvářet srozumitelné poznámky včetně myšlenkových map, 5.) využívat možností samostudia.

Celý seminář bude realizován zážitkovou interaktivní formou. Výklad lektora bude omezen na nezbytné minimum a informace budou předávány spíše formou diskuse, navazováním na osobní zkušenosti účastníků vzdělávacího programu a formou praktických ukázek a cvičení.

 

 

30.8.2018
Brno - školící centrum
Veřejná správa
Seminář
PhDr. Vít Skála, Ph.D.


ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 2018 - postihy a ukládání dokumentů

Dozvíte se, jak by se mělo správně postupovat při archivaci dokumentů, vyřazování písemností, vč. těch elektronických. Zjistíte, jak se to má s datovou schránkou a jaké jsou výhody softwarového systému spisové služby. Dozvíte se změny související s aktuálními vyhláškami a zákony.

 

31.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Jan Schwaller


TIME MANAGEMENT IV. GENERACE aneb pánem svého času jednoduše, ale účinně

Time Management neznamená, že se stanete stroji na plnění úkolů. Podíváme se na organizaci času jinak, konkrétně z pohledu time managementu 4. generace. Naučíte se vytváření individuálního systémů plánování času a způsobu myšlení. Poznáte vybrané zásady a techniky řízení času. Metody IV. generace, které lze snadno uvést do praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt. 


 

11.9.2018
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


JAK ZÍSKAT DOTACI - AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY a DOTAČNÍ AUDIT (využití financí z EU fondů a národních zdrojů)

Náš specialista s Vámi prozkoumá aktuální i plánované výzvy na národní i evropské úrovni. Získáte komplexní informace o tom, jaké dotace můžete pro své projektové záměry čerpat, za jakých podmínek a rizik. Na místě posoudíte vhodnosti těchto programů pro Vaše plánované aktivity a výběr té nejvhodnějšího varianty pro Vás.

 

18.9.2018
Praha - školicí centrum
Dotace a projekty
Seminář
Ing. Jiří Ciboch


OBRANA PROTI KOMUNIKAČNÍ ŠIKANĚ aneb PR JAKO ÚČINNÝ OBRANNÝ NÁSTROJ

Seminář seznámí účastníky se zásadami a metodami  obrany proti komunikační šikaně, představí nejběžnější techniky útoku. Účastníci se seznámí s častými a velmi efektivními komunikačními nástroji útočníků, které mohou doslova paralyzovat jejich práci,  naučí se mapovat a analyzovat situaci, vyhodnocovat její důležitost, případně předvídat následky. 

Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky obranné komunikace. Pro účely vzdělávacího programu  jsme vytipovali 15 typických nástrojů obranné rétoriky, které si  naši účastníci dokonale osvojí.  

Bude také představen legislativní rámec právní ochrany a následně i konkrétní prostředky občanskoprávní a trestněprávní ochrany. Náplň této sekce je postavena na platných českých judikaturách, které je možné brát jako vzorový model nebo precedens. 
Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace a vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů.


 

4.10.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2018

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech 2018. Co se chystá?Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje! Jaké jsou aktuální změny právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, co přináší novelizace stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

 

 

11.10.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Naděžda Vitulová