ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

ZÁKON O REGISTRU SMLUV Z.Č. 340/2015 Sb. - SANKCE V ÚČINNOSTI od 1.7.2017

Žádná pohroma, jen mírný otřes! Jaká jsou největší rizika zákona o registru smluv a jak vyhnout se sankcím? Jak splnit požadavky legislativy a mít vše v pořádku? S námi vyřešíte vše, co po vás vyžaduje zákon č. 340/2015 Sb. Přijďte si pro informace o rozsahu povinnosti zveřejňovat smlouvy, sankci zrušení smlouvy, metadatech, zákonných výjimkách z povinnosti zveřejnit smlouvu, finančních dopadech zveřejňování, atd. Naučíme Vás se orientovat se v zákoně a aplikovat jeho relevantní ustanovení na svou praxi. Dozvíte se, jak upravit vnitřní směrnici či jiné postupy ve Vaší organizaci tak, aby byl postup se zákonem souladný. Novelizace zákona s sebou přináší další významné změny a nastala účinnost sankcí od 1. 7. 2017.

 

23.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Jiří Blažek


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

23.8.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


JAK ZÍSKAT DOTACI - AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY a DOTAČNÍ AUDIT (využití financí z EU fondů a národních zdrojů)

Náš specialista s Vámi prozkoumá aktuální i plánované výzvy na národní i evropské úrovni. Získáte komplexní informace o tom, jaké dotace můžete pro své projektové záměry čerpat, za jakých podmínek a rizik. Na místě posoudíte vhodnosti těchto programů pro Vaše plánované aktivity a výběr té nejvhodnějšího varianty pro Vás.

 

28.8.2018
Brno - školící centrum
Dotace a projekty
Seminář
Ing. Jiří Ciboch


GDPR - první poznatky z praxe - OCHRANA DAT DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

DĚSÍ VÁS STÁLE GPDR? VÍTE, JAK PROPLOUVAT GDPR BEZ ÚHONY? Získejte první poznatky z praxe - prakticky a lidsky.

25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, tolikrát diskutované GDPR (General Data Protection Regulation). Představuje v současnosti nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Týká se naprosto každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU. 

Navštivte seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení nových požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuálním výkladem tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.


 

29.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


RYCHLOTRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Účastníci si osvojí základní znalosti, jak přesvědčivě a profesionálně prezentovat informace a názory druhým lidem. Jak překonávat trému a používat prezentační pomůcky, jak odpovídat na otázky a námitky.

Kurz je zaměřený tréninkově, každý z účastníků si vyzkouší prezentaci v chráněném prostředí výuky a získá prostřednictvím zpětné vazby podněty pro další rozvoj osobních prezentačních dovedností.

Pracovat budeme v malé skupině - maximálně 6 účastníků.


 

29.8.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Mgr. Věra Máchová


Jak se efektivně vzdělávat a prohlubovat si kvalifikaci podle Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Seminář napomůže k efektivnímu zaměření finančních a časových zdrojů úředníků ÚSC a tím také úřadům ÚSC na ty aktivity, které v dané situaci přinesou maximální užitek.

Hlavním cílem semináře je naučit úředníky ÚSC: 1.) účelně vybírat z široké nabídky vzdělávacích institucí s ohledem na požadavky úřadu ÚSC a výkon dobré správy úředníka ÚSC a jeho osobní profesní růst, 2.) efektivně pracovat se studijními materiály, 3.) používat techniky hloubkového/kritického čtení, 4.) vytvářet srozumitelné poznámky včetně myšlenkových map, 5.) využívat možností samostudia.

Celý seminář bude realizován zážitkovou interaktivní formou. Výklad lektora bude omezen na nezbytné minimum a informace budou předávány spíše formou diskuse, navazováním na osobní zkušenosti účastníků vzdělávacího programu a formou praktických ukázek a cvičení.

 

 

30.8.2018
Brno - školící centrum
Veřejná správa
Seminář
PhDr. Vít Skála, Ph.D.


ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 2018 - postihy a ukládání dokumentů

Dozvíte se, jak by se mělo správně postupovat při archivaci dokumentů, vyřazování písemností, vč. těch elektronických. Zjistíte, jak se to má s datovou schránkou a jaké jsou výhody softwarového systému spisové služby. Dozvíte se změny související s aktuálními vyhláškami a zákony.

 

31.8.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Jan Schwaller


Poklad jménem PROAKTIVNÍ ASISTENTKA

Proaktivní asistentka je poklad každé společnosti! Tři "nej" předpoklady moderní asistentky jsou: cit pro věc, nadhled nad operativou a perfektnost v detailu. Ovládnete praktické tipy až skoro triky pro hladké zvládání náročné každodenní práce asistentky.

 

 

5.9.2018
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


TIME MANAGEMENT IV. GENERACE aneb pánem svého času jednoduše, ale účinně

Time Management neznamená, že se stanete stroji na plnění úkolů. Podíváme se na organizaci času jinak, konkrétně z pohledu time managementu 4. generace. Naučíte se vytváření individuálního systémů plánování času a způsobu myšlení. Poznáte vybrané zásady a techniky řízení času. Metody IV. generace, které lze snadno uvést do praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt. 


 

11.9.2018
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


STŘIH FIREMNÍHO VIDEA KROK ZA KROKEM PRO KAŽDÉHO

Natočili jste video? Zvládnete ho i sestříhat! Jednoduše a efektivně Vás naučíme video sestříhat a zpracovat do výsledné podoby pomocí programu, který je zcela zdarma. Naučíme Vás orientovat se v uživatelském prostředí profesionálního střihového programu a používat všechny funkce potřebné pro střih videa. Dáme Vám základy ke střihu videa na poloprofesionální úrovni.

 

 

 

11.9.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


SYSTÉM KONTROLY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, po 19 novelách)

Kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 

Připomeneme si povinnosti, které stanoví obcím, krajům, organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím, veřejným VŠ, zdravotním pojišťovnám a v.v.i. zákon o finanční kontrole.

 

 

13.9.2018
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


OBRANA PROTI KOMUNIKAČNÍ ŠIKANĚ aneb PR JAKO ÚČINNÝ OBRANNÝ NÁSTROJ

Kurz poodhalí základní mechanizmy mediálního boje, politické šikany a dotkne se nastavení naší společnosti a představí nejběžnější techniky útoku. Účastníci se seznámí s častými a velmi efektivními komunikačními nástroji útočníků, které mohou doslova paralyzovat jejich práci,  naučí se mapovat a analyzovat situaci, vyhodnocovat její důležitost, případně předvídat následky. 

Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky obranného PR. Pro účely vzdělávacího programu  jsme vytipovali 15 typických nástrojů obranné rétoriky, které si  naši účastníci dokonale osvojí.  

Bude také představen legislativní rámec právní ochrany a následně i konkrétní prostředky občanskoprávní a trestněprávní ochrany. Náplň této sekce je postavena na platných českých judikaturách, které je možné brát jako vzorový model nebo precedens. Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace a
vyčleníme prostor i  pro skutečné situace posluchačů.

 

14.9.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


JAK ZÍSKAT DOTACI - AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY a DOTAČNÍ AUDIT (využití financí z EU fondů a národních zdrojů)

Náš specialista s Vámi prozkoumá aktuální i plánované výzvy na národní i evropské úrovni. Získáte komplexní informace o tom, jaké dotace můžete pro své projektové záměry čerpat, za jakých podmínek a rizik. Na místě posoudíte vhodnosti těchto programů pro Vaše plánované aktivity a výběr té nejvhodnějšího varianty pro Vás.

 

18.9.2018
Praha - školicí centrum
Dotace a projekty
Seminář
Ing. Jiří Ciboch


KONTROLA HOSPODÁŘENÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Kurz seznamuje  s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční a majetkové operace v souladu s právními předpisy. 

Předání praktických zkušeností lektory z dlouholetého výkonu kontroly. Účastníkům také  poskytne informace o aktuálních změnách v právní úpravě.

 

20.9.2018
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 - Stavební právo a Územní rozhodování

Od ledna 2018 nabyla účinnosti dlouho očekávaná velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu. Cílem semináře je seznámit posluchače s právem v oblasti stavebnictví v podmínkách roku 2018. Důraz je kladen na nedávno novelizovaný stavební zákon, ale i na nový občanský zákoník. Obsahem jsou i další normy, kterých se týkají změny uvedených zákonů. Dotkne se také metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících se v praxi úřadů a projektantů.

 

 

20.9.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Jiří Blažek


ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 2018 - postihy a ukládání dokumentů

Dozvíte se, jak by se mělo správně postupovat při archivaci dokumentů, vyřazování písemností, vč. těch elektronických. Zjistíte, jak se to má s datovou schránkou a jaké jsou výhody softwarového systému spisové služby. Dozvíte se změny související s aktuálními vyhláškami a zákony.

 

21.9.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Mgr. Jan Schwaller


NAUČTE SE EFEKTIVNĚ NATÁČET a PUBLIKOVAT videa pro YOUTUBE a ON-LINE SVĚT

Poutavé video. Dokážete ho natočit? Jednoduché a zároveň velmi účinné postupy Vám přinese "on-line kuchařka" uznávaného režiséra a scénaristy, kterou si odnesete z našeho kurzu. Součástí kurzu bude také nácvik vystupování před kamerou a  mikrofonem. 

 

21.9.2018
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


8 OTÁZEK STRATEGICKÉHO ON-LINE MARKETÉRA aneb JAK EFEKTIVNĚ NA ON-LINE MARKETING

Základní kurz nezbytný pro každého, kdo to s reklamou na internetu myslí vážně. Získáte ucelený pohled na současné dostupné marketingové nástroje a budete vědět v jaké fázi ten, který použít. Díky znalostem z tohoto kurzu už nebudete vyhazovat peníze za reklamu oknem. S precizností chirurga budete investovat tam, kde získáte maximum muziky v podobě naplnění vašich marketingových cílů.

Podrobně si projdeme jednotlivé otázky, ukážeme si, jak je zařadit do marketingových aktivit, a to zejména při využití on-line marketingu. Každý účastník si během semináře udělá vlastní marketingový plán s přiřazením konkrétních nástrojů k odpovídající fázi dle jeho specifického marketingového cíle.

Každý účastník také obdrží v tištěné a elektronické verzi návod na detailní popis vlastního avatara a nástroj pro strukturované zachycení odpovědí na 8 otázek strategického marketéra.

 

25.9.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. PhDr. Vít Skála, Ph.D.


Jak se efektivně vzdělávat a prohlubovat si kvalifikaci podle Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC

Hlavní cílem semináře je naučit úředníky ÚSC: 1.) účelně vybírat z široké nabídky vzdělávacích institucí s ohledem na požadavky úřadu ÚSC a výkon dobré správy úředníka ÚSC a jeho osobní profesní růst, 2.) efektivně pracovat se studijními materiály, 3.) používat techniky hloubkového/kritického čtení, 4.) vytvářet srozumitelné poznámky včetně myšlenkových map, 5.) využívat možností samostudia.

Seminář napomůže k efektivnímu zaměření finančních a časových zdrojů úředníků ÚSC a tím také úřadům ÚSC na ty aktivity, které v dané situaci přinesou maximální užitek.

Celý seminář bude realizován zážitkovou interaktivní formou. Výklad lektora bude omezen na nezbytné minimum a informace budou předávány spíše formou diskuse, navazováním na osobní zkušenosti účastníků vzdělávacího programu a formou praktických ukázek a cvičení.

 

 

2.10.2018
Praha - školicí centrum
Veřejná správa
Seminář
PhDr. Vít Skála, Ph.D.


PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2018 V NÁVAZNOSTI NA „NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA“

Umět pouze řemeslo pro úspěch nestačí! Praktický 1 denní kurz zaměřený na vše, co na stavbě potřebujete, nejen o projektové dokumentaci a stavebních dokumentech. Žádaná a „ostrá“ témata jako je výkresová a stavební dokumentace, stavební deník, normy, bezpečnost práce a povinná školení. Každý účastník obdrží studijní  materiál zpracovaný lektorem - sborník 50 stran. Lektor se zaměřuje na jednotlivé druhy dokumentace pro umísťování staveb, dokumentace pro povolování staveb a dokumentace pro odstraňování staveb. Zabrousí i do ekonomické části dokumentace (smluvním ujednáním, souhrnnému rozpočtu, správnému rozdělení výkazu výměr) a normovým hodnotám.  Lektor projde také činnosti spojené s výstavbou, jako je autorský dozor, technický dozor či koordinátor BOZP.


 

5.10.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Jiří Blažek


KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2018

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech 2018. Co se chystá?Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje! Jaké jsou aktuální změny právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, co přináší novelizace stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

 

 

11.10.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Naděžda Vitulová


YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR

Zaměříme se na praktické ukázky založení a správy firemního Youtube kanálu v návaznosti na sociální sítě, webové prostředí, interaktivní práci s diváckou komunitou či cílovou skupinou, možnosti transferu divácké obce, zvyšování návštěvnosti a monetarizace s úspěšnými příklady u nás i ve světě. Poradíme Vám řadu užitečných tipů a zásad, které vám usnadní audiovizuální obsah jednoduše produkovat i správně distribuovat. 

 

 

16.10.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


RYCHLOTRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Účastníci si osvojí základní znalosti, jak přesvědčivě a profesionálně prezentovat informace a názory druhým lidem. Jak překonávat trému a používat prezentační pomůcky, jak odpovídat na otázky a námitky.

Kurz je zaměřený tréninkově, každý z účastníků si vyzkouší prezentaci v chráněném prostředí výuky a získá prostřednictvím zpětné vazby podněty pro další rozvoj osobních prezentačních dovedností.

Pracovat budeme v malé skupině - maximálně 6 účastníků.


 

16.10.2018
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


PRŮBĚH KONTROLY U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Seminář je určen pro pracovníky obcí, krajů a státních orgánů, kteří provádějí kontrolu na místě u příjemců dotací a ve zřízených příspěvkových organizacích. Zúčastnit se mohou také příjemci dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů.  

Lektorka na kurzu předá své zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě. 
Obsah semináře: Údaje o poskytnuté veřejné finanční podpoře, dotaci, příspěvku a návratné finanční výpomoci; Následná kontrola na místě u příjemce; Způsoby účtování příjemců dotací; Příklady konkrétního postupu kontroly atd.

 

 

30.10.2018
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Během tohoto semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář bude zaměřen na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz
zejména na praktické poznatky
.

 

16.11.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


KONTROLA HOSPODÁŘENÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Kurz seznamuje  s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční a majetkové operace v souladu s právními předpisy. 

Předání praktických zkušeností lektorky z dlouholetého výkonu kontroly. Účastníkům také  poskytne informace o aktuálních změnách v právní úpravě. 

29.11.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová