Lektoři

Mgr. Svatopluk Šimek

Právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a poradce v problematikách občanského zákoníku. Dlouholetá manažerská praxe v řízení společností a podniků (Realitní kancelář Dachi s.r.o., Aford plast Brno s.r.o., Autopůjčovna ABC Brno).

Ing. Naděžda Vitulová

Emeritní ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou universitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

PhDr. Karel Voříšek

Moderátor, lektor, kouč a mediální poradce. Mnoho let působil v různých médiích (Československá televize, Rádio Vox, Televize Nova), ve firmách (spolumajitel reklamní agentury, ředitel akciové společnosti, obchodní ředitel public relations agency). Po celou tu dobu se zdokonaloval jako lektor a přednášející právě v oblasti komunikace, veřejných vystoupení, rétoriky, prezentace na veřejnosti, společenského chování, media-trénincích a facilitačních dovedností. Všechno, co se za dlouhé roky své bohaté manažérské a mediální praxe naučil, teď naplno předává druhým. Více na www.karelvorisek.cz.

MVDr. Pavla Hobstová

Novinářka, redaktorka. S novinařinou a copywritingem má dlouholeté zkušenosti. Pracovala jako novinářka např. v Respektu, Lidových novinách, je scénáristkou TV dokumentů a autorkou několika tištěných i elektronických knih. \r\n

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. - ekonom, specialista na rozpočty měst, obcí a krajů s dlouholetou praxí, vedoucí katedry veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava.

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí (mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí) ve výkonu kontroly státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

Ing. Jan Škraňka

Marketingový a mediální konzultant, autor několika úspěšných guerillových a sociálních projektů.

Mgr. Věra Máchová

specialistka a lektorka rozvoje osobních a manažerských dovedností. Poradkyně na psychodiagnostiku při výběrových řízeních a personálních auditech - také Assessment Centre a Development Centre. Spolupracuje s významnými společnostmi s firmami jako např.: Walmark, PSJ Holding, OKAY, Humanic, Danone, Třinecké železárny, Vítkovice, RWE, Kooperativa, VZP, Xella Ytong, Cement Hranice, Česká pošta, Moravia IT, Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a další. Vystudovala FF MU Brno, obor: psychologie, specializace: psychologie organizace a práce. Je certifikovanou lektorkou Asociace vzdělávání dospělých (AIVD) ČR (2000).

Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.

lektor, právník a ekonom zabývající se audity a organizací veřejných zakázek, obchodních soutěží a restrukturalizací podniků. Absolvent dvou vysokých škol (VŠE Praha, obor Zahraniční obchod a Právnická fakulta UK) působí jako poradce z oboru ekonomie i práva. V roce 2007 získal doktorát na PF UK na téma Spravedlnost ve starověké hebrejské tradici. Přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze, byl dlouholetým členem Národohospodářského ústavu J., Z. a M. Hlávkových. Pomáhal založit několik neziskových organizací a podílel se na jejich řízení. Absolvoval 3letý kurs o vedení Million Leaders Mandate (Equip) Johna Maxwella. Ve společnosti vede tým věnující se organizaci veřejných zakázek a výběrových řízení.