Zaostření našich konferencí určujete Vy!

Specializujeme se na pořádání národních a odborných konferencí. Na základě dlouhodobých zkušeností připravujeme program konference a celkovou organizaci dle aktuálních trendů v legislativě, managementu nebo v jednotlivých odvětvích podpořených analýzou zájmu našich klientů.

Konferenční témata přesně koncipujeme na základě důkladných rešerší trhu. Ověřujeme, zda připravované informace jsou pro Vás skutečně aktuální a zajímavé a zda odpovídají Vašim potřebám. Jen tak Vám můžeme zprostředkovat aktuální a v praxi použitelné informace.

Kdo se účastní našich konferencí?

Konference jsou určeny zejména pro pro vrcholové manažery jak podnikatelských subjektů, tak i organizací veřejného sektoru. Zacíleny zpravidla bývají také na střední management, ředitele, majitele společností a odborníky.

Cíle konferencí:

Konference poskytují potřebný rámec k výměně zkušeností a k navazování odborných i obchodních kontaktů.

V případě zájmu nás kontaktujete na e-mailu konference@i-erc.cz.

Od:
Do:
Místo:
Obor:
Lektor:

POVOLEBNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ 2019

Motto: „Volbami to nekončí, nastala práce! Práce pro občana není povinnost, ale dar." Praktické poznatky pro práci osvíceného zastupitele, aby Vám tato práce přinášela radosti, spíše než starosti. Akreditace MVČR, podle zákona 312/2002 Sb. Každý zastupitel má dar i povinnost aktivně se podílet na zlepšování života ve své obci. Osvícený a vzdělaný zastupitel svoji roli zvládá na jedničku. 

Přijďte diskutovat o očekáváních a jaká legislativní smršť obce v dohlednu zasáhne. Složité zákony, větší trestněprávní odpovědnost, rostoucí náklady na právní expertizy, kritické podmínky pro rozvoj a plánování. S tím se prakticky denně setkávají představitelé více než šesti tisíc obcí v České republice. Zejména pro ty menší představuje legislativní džungle velmi tvrdý oříšek. Nejen praktické informace pro místní samosprávy, ale také kritické náhledy a očekávání nových zákonů přinese setkání zastupitelů obcí jako strategická konference. 

V ceně je zahrnuto celodenní občerstvení včetně pivovarského pohoštění s degustační prohlídkou pivovaru a tombola.

Pod patronací RNDr. Karla Kosaře, ředitele Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského

28.3.2019 - 28.3.2019
VINOHRADSKÝ PIVOVAR, Korunní 106, Praha 10, http://www.vinohradskypivovar.cz/pivovar
Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


XVIII. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

Záštita tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého.Tradice prověřená dobrou praxí. Posláním Fóra tajemníků je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

12.6.2019 - 13.6.2019

Veřejná správa
Konference
Kombinace několika přednášejících


Nejlepší praxe – následujte úspěšné!

Nabízíme také přípravu a organizaci konferencí,  oborového, nebo společenského setkání. Konferenci expertů, politiků, nevládních  organizací, členů nějakého sdružení, či  spolku aj. Konference slouží pro cílové skupiny jako komunikační platforma, kde se radí a informují o nějaké konkrétní problematice, a pro tuto svoji činnost potřebují  vytvořit funkční  zázemí.  

Jsme připraveni Vám zajistit hladký a bezchybný průběh Vaší konference.  Nabízíme Vám kompletní organizaci konference, konzultace při obsahové přípravě, a také moderátora pro celou konferenci. Společně s Vámi  vytipujeme vhodné konferenční místo. Připravíme nabídku bohatého doprovodného programu  – od společenských a kulturních programů,  po  zážitkové aktivity, do kterých zapojíme na Vaše přání také uznávané osobnosti z kultury a společnosti.

Přidaná hodnota …

Úspěch konference závisí na několika faktorech – na dobrém tématu, zajímavých a charismatických řečnících i na inspirativním prostředí. Úspěšná konference přináší účastníkům nejen  nové poznatky a podněty, ale také příjemný zážitek z nového prostředí a dokonalého servisu.

A to je úkol pro náš tým. Jsme tu pro Vás!

Buďte u toho a staňte se partnerem konferencí. 

Jak na to a co to obnáší naleznete ZDE.

V případě zájmu nás kontaktujete na e-mailu konference@i-erc.cz.