PLATNÝ STAVEBNÍ ZÁKON

event_img
Začátek:6.2.2023
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2301205
Místo konání:On-line
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:1900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos.
Účastníci den před seminářem (nejpozději do večera) obdrží materiál ke kurzu.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením  (nejpozději do večera) Vám zašleme návod na připojení a přístupy.

 

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  739 757 505

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím aj. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které nabyla v rámci své praxe. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

 

Co se naučíte

Kurz poskytne informace o novele stavebního zákona a liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb. a účinné od 1. 1. 2021.

 

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živý přenos

08.45-09.00 Připojení účastníků
09.00-13.30 Odborný program

 

 

Osnova

 • Vysvětlení základních pojmů, vztahy stavebního zákona k dalším právním předpisům, přehled aktuálních novel stavebního zákona, informace o rekodifikace stavebního práva, porovnání současné a nové právní úpravy u vybraných institutů
 • Závazná stanoviska – vymezení pojmu, význam, postup při vydání závazného stanoviska, fikce závazného stanoviska dle stavebního zákona, způsob napadnutí závazného stanoviska, vztahy stavebního zákona a správního řádu
 • Působnost stavebních úřadů – obecné a speciální
 • Územní rozhodování – rozlišení záměrů nevyžadujících územní rozhodnutí ani územní souhlas, záměrů, pro něž postačí územní souhlas a záměrů vyžadujících územní rozhodnutí
 • Územní rozhodnutí – druhy, proces vedení územního řízení – podání žádosti, účastníci řízení, oznámení zahájení řízení, uplatňování námitek, vydání rozhodnutí
 • Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí – pojem, postup při uzavírání VPS
 • Územní souhlas – postup při jeho vydání
 • Společné územní a stavební řízení – vymezení pojmu, podmínky pro jeho vedení, proces - podání žádosti, účastníci řízení, oznámení zahájení řízení, uplatňování námitek, vydání rozhodnutí
 • Liniový zákon – vymezení staveb, na které liniový zákon dopadá, specifika územního a společného řízení dle tohoto zákona
 • Stavební řád - rozlišení záměrů nevyžadujících stavební povolení ani souhlas s ohlášením, záměrů, pro něž postačí souhlas s ohlášením a záměrů vyžadujících stavební povolení
 • Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI – procesní postupy
 • Změna stavby před dokončením – vymezení pojmu, procesní postup, nepodstatné odchylky od ověřené dokumentace/projektové dokumentace
 • Kolaudace – vymezení pojmu, určení staveb podléhajících kolaudaci, procesní postupy
 • Diskuze, dotazy

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je určen pro: 

 • Pracovníky obecních a městských úřadů (úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, zejména obecné a speciální stavební úřady, majetkové odbory aj.),
 • úředníkům obcí, kteří se zabývají investiční činností.
 • projektantům a investorům stavebních záměrů, stavbyvedoucím a technickému dozoru,
 • ale dále určeno pro i pro všechny zájemce zabývající se problematikou stavebního práva,
 • a také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: