Co by měl znát a vědět NOVÝ ZASTUPITEL OBCE či MĚSTA

event_img
Začátek:31.3.2023
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2303206
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Jiří Moskala, MPA
Cena:1700 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1700 Kč

Místo konání

On-line seminář,  živý přenos.
Účatníci den před seminářem obdrží materiál k semináři.

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením Vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

__________________________

KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  775 419 709

 

 

O lektorovi

Mgr. Jiří Moskala, MPA - absolvent Filosofické fakulty UP Olomouc oboru andragogika a postgraduálního manažerského studia MPA absolvovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve veřejné správě působí od roku 1992. V letech 2010 až 2017 externě působil na Vysoké škole sociálně správní v Havířově. V současné době externě vyučuje v Britském institutu v Novém Jičíně, kde přednáší v manažerském postgraduálním studiu MBA a MPA. V lektorské činnosti se zaměřuje na právo v praxi veřejné správy, personální práci a manažerské dovednosti. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010.

Buďte připraveni rozhodovat a nést za to odpovědnost s úctou k lidem a obci, kterou zastupujete. 

 

 

 

Co se naučíte

Správa obce je komplexní a rozsáhlá problematika, proto jsme se rozhodli uspořádat online živý seminář pro Vás.

Seminář je Váš průvodce, který Vám přehledně představí základní informace o fungování obcí včetně toho, co pro Vás znamená výkon funkce zastupitele obce či města.

Dozvíte se účinné rady pro první kroky v zastupitelstvu, přehled Vašich práv a povinností i popis systému odměňování.

Jak pracuje zastupitelstvo a rada obce, jaké úkoly plní starosta nebo obecní úřad, a jaké mají tyto orgány kompetence.

Podstatné je také vydávání právních předpisů obce a jak správně právně máte postupovat.

Cílem není podrobný výklad zákonů, ale spíše podat pomocnou ruku pro rychlou orientaci v oblastech, se kterými se ve své funkci setkáte.

Seminář Vám napomůže k plnému a odpovědnému začlenění do aktivit zastupitelstva.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Seminář je Vaším účinným pomocníkem pro základní orientaci v povinnostech, které Vám odpovědná funkce přináší.  Je Vám dobrým rádcem, abyste spravovali obec co nejlépe, ke spokojenosti spoluobčanů.

Získat veřejnou funkci starosty, radního či zastupitele s sebou nenese jen prestiž. Přináší také mnoho nových a různorodých agend, etickou a především právní odpovědnost za učiněná rozhodnutí. Seminář Vás provede komplexem právních předpisů, které musí znát každý uvolněný i neuvolněný zastupitel. Seznámí Vás s širokým okruhem povinností a práv a upozorní na rizika různých právních situací, která jsou s výkonem veřejné funkce spojena.

Jako starosta, radní či zastupitel se denně potýkáte s velkým množstvím rozmanitých úkolů, agend a žádostí. Je velmi obtížné rozhodovat se nejen rychle a smysluplně, ale zároveň správně a obhajitelně z právního hlediska. Vaše odpovědnost je rozsáhlá a důsledky mohou být i z trestněprávního pohledu závažné.

Seznámíme Vás se všemi základními oblastmi, o kterých jako zastupitelé rozhodujete z pohledu práva včetně souvisejících rizik. Nezbytný základ obsažený v zákonu o obcích bude doplněn o další oblasti, které jsou pro výkon funkce nejdůležitější.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line seminář, živý přenos.

08.45-09.00    Připojení účastníků.
09.00-13.00    Odborný program

 

 

 

Osnova

 • Úvod
 • Zákon o obcích z pohledu postavení a činnosti orgánů obce a města
 • Obecní a městský úřad, jeho vnitřní organizace, struktura a kompetence úřadu
 • Zákon o úřednících územně samosprávných celků
 • Vnitřní předpisy úřadu, pracovní řád, organizační řád a další vnitřní předpisy
 • Jednací řád zastupitelstva
 • Jednací řád rady
 • Výbory zastupitelstva, jejich činnost a jednací řád
 • Komise rady, jejich činnost a jednací řád
 • Nařízení vlády k odměňování zastupitelů a pracovníků úřadu
 • Dotazy, diskuse, závěr

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Pro nově zvolené veřejné funkcionáře měst a obcí. Cenné informace získají také starostové, radní či zastupitelé, kteří zastávají funkci více volebních období, protože seminář je založen na aktuálních příkladech z praxe.

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: