KATASTR NEMOVITOSTÍ a jeho vazba na nový občanský zákoník (aktualizace pro rok 2017)

event_img
Začátek:27.7.2017
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1707202
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Ing. Naděžda Vitulová
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2200 Kč

Místo konání

PRAHA  - Adresa školícího centra:

Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Jablonského 640/2
170 00  Praha 7 – Holešovice

 • Naše učebna se nachází v přízemí budovy.
 •  Budova, ve které se nachází naše učebna, je vzdálena cca 100 m od stanice metra „C“ Nádraží Holešovice. Z metra vystoupíte a dáte se přímo rovně do ulice Jablonského 2 (vzdálenost od metra je cca 2 minuty pěší chůzí).

 

Jak se k nám dostanete:

 1. Metrem, tramvají,  autobusem, vlakem - stačí se dopravit na stanici metra, tramvaje, vlakové nebo autobusové nádraží s názvem ,,Nádraží Holešovice"
 2. pak  1 - 4 minuty  pěšky do ulice Jablonského.
 3. Najdete nás v přízemí budovy


Dostupnost školících prostor:

 • METRO:        Jen 2 minuty pěšky od metra Nádraží Holešovice.
 • TRAMVAJ:    Jen 1 minutu pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.
 • VLAK:            Jen 4 minuty pěšky od stanice Nádraží Holešovice.
 • AUTOBUS:    Jen 3 minuty pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.

 

 

 

O lektorovi

Ing. Naděžda Vitulová - emeritní ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město. Je autorkou řady odborných publikací a článků (podílela se např. na oceňované knize Věcná břemena od A do Z). Pracuje v oblasti evidence nemovitostí, katastru nemovitostí od nástupu do zaměstnání. Asi 3 roky vykonávala pozici kontrolora vedení evidence nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Spolupracuje s Masarykovou universitou a VUT FAST Brno, a to buď jako přednášející nebo člen komise u závěrečných obhajob diplomové práce.

Katastr zažil horký přerod, vyvstávají stále nové otázky.

Odborníci: Nový katastrální zákon je příliš složitý a pro stát dražší.

Co se chystá?
Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje!


 

 

Co se naučíte

Co platí? Shodně s novým občanským zákoníkem nabyly účinnosti i nové katastrální předpisy – tedy nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a tři zcela nové prováděcí předpisy. Obsahem semináře je upozornění na novely těchto předpisů ,  vyhodnocení dopadu na praxi katastrálních úřadů a současně dle  zkušeností upozornit na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí.

Probereme změny v postupech při správě katastru nemovitostí, pojetí nemovitosti, sepisování smluv a jejich podání úřadu.  Rekodifikována je problematika vlastnických a jiných věcných práv evidovaných v katastru, proto se  zaměříme se na zásadní změny v oblasti občanskoprávních vztahů - nové definice, změny v postupech při zápisu  vybraných práv, zásadách , a to vše z pohledu porovnání postupů před a po 1.1.2014.

Co ještě se dozvíte?  Seznámíte se přehledně s postupy při zápisu vybraných práv a s náležitostmi návrhů na vklad s upozorněním na využití správního řádu i připomenutí odlišných postupů od správního řádu.

Zaměříme se na nové postupy při přezkumu návrhů na vklad a předkládaných listin k zápisu do katastru nemovitostí , vysvětlíme význam včasného podávání návrhů a pořadí zápisů , případně řešení oprav zápisů v katastru nemovitostí.

Co si odnesete? Praktický návod, jak se vyvarovat nedostatků při podáních návrhů na změny zápisu v katastru nemovitostí a seznámení s připravovanými změnami související se správou katastru.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Vyřizování transakcí na katastru je stále napínavá záležitost. Za dobu účinnosti nového katastrálního zákona a nových prováděcích předpisů k němu se objevuje řada problémů a nejasností. Vyvstává množství otázek. V uživatelské praxe vyskakují stále nové skutečnosti. Soulad s novým občanským zákoníkem, aplikace nového informačního systému, nová vyhláška od 1.1.2016 a další ...

Dozvíte se zejména vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složitějsí otázky a objasnění sporných a často diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí. Účastníci budou také seznámeni s významem nahlížení do katastru a využívání údajů katastru nemovitostí pro kontrolu a pro sledování prováděných změn v katastru nemovitostí.

Seznámíte se přehledně s postupy při průběhu vkladového řízení a při opravách chyb před správním úřadem a dozvíte se porovnání mezi novými postupy po 1. 1. 2014 a předcházejícími. 

 

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00 
II. blok odborného programu

 

 

Osnova

1) Přehled předpisů s upozorněním na novely

2) Vkladové řízení – návrh na vklad

 • kdo podává návrh- rozdíl mezi navrhovatelem a účastníkem řízení
 • povinné náležitosti
 • kdy je možné nedostatky návrhu odstranit
 • kdy není možné návrh doplnit

3) Zápisy a výmazy práv do katastru nemovitostí- vybraná práva

 • předkupní právo dle § 101 stav. Zákona
 • rozhodnutí o vyvlastnění
 • vlastnické právo ke stavbě
 • společné jmění manželů
 • manželé cizího práva
 • duplicitní zápis

4) Pořadí zápis, porušení pořadí zápisů / chyba, zápis spojený s poznámkou/

5)  Oprava zápisu v katastru nemovitostí nebo změna zápisu

6) Aktální informace - příprava na revizi katastru

 • připravovaná novela katastrální vyhlášky 

 


 

Pro koho je kurz vhodný

Pro pracovníky obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, pozemkové úřady, developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele a stavitele nemovitostí, zemědělce, architekty, pracovníky v krajině, pracovníky projekcí a širokou podnikatelskou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

Ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy nemovitostí v novém občanském zákoníku, včetně jejich provázání do katastrální legislativy.  

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2301237860/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: