PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY (zaměřeno na oblast stavebního řádu) - PŘESUN (termín bude ještě upřesněn)

event_img
Začátek:30.8.2017
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1708203
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2300 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

PRAHA -Adresa školícího centra: 
   
Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Jablonského 640/2
170 00  Praha 7 – Holešovice

tel.: 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v přízemí budovy.
 •  Budova, ve které se nachází naše učebna, je vzdálena cca 100 m od stanice metra „C“ Nádraží Holešovice. Z metra vystoupíte a dáte se přímo rovně do ulice Jablonského 2 (vzdálenost od metra je cca 2 minuty pěší chůzí).

 

Jak se k nám dostanete:

 1. Metrem, tramvají,  autobusem, vlakem - stačí se dopravit na stanici metra, tramvaje, vlakové nebo autobusové nádraží s názvem ,,Nádraží Holešovice"
 2. pak  1 - 4 minuty  pěšky do ulice Jablonského.
 3. Najdete nás v přízemí budovy


Dostupnost školících prostor:

 • METRO:         2 minuty pěšky od metra Nádraží Holešovice.
 • TRAMVAJ:     1 minutu pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.
 • VLAK:             4 minuty pěšky od stanice Nádraží Holešovice.
 • AUTOBUS:     3 minuty pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.

 

 

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

 

Co se naučíte

Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu.

Odnesete si komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této oblasti stavebního zákona ve vazbě na zatím ještě stále platný přestupkový zákon a správní řád. Získáte však také ucelený obraz o novém přestupkovém zákonu, který přináší spoustu dosud neznámých institutů. A nezapomene ani na problematiku pořádkových pokut, která je stále více než aktuální.

Absolvováním semináře tak získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení postupovat v řízení o přestupcích a dle dosud platné právní úpravy rovněž v řízení o správních deliktech. 

Proč je dobré se zúčastnit

Seznámíte se zatím ještě se stále platnou právní úpravou přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, dále právní úpravou správních deliktů a taktéž pořádkových pokut na úseku stavebního řádu.

Dne 01.07.2017 nabývá účinnosti zcela nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který jednotně a komplexně upravuje základy správněprávní odpovědnosti jak osob fyzických, tak osob právnických a podnikajících fyzických osob, přičemž u všech těchto osob se bude do budoucna jednat o přestupek. Jedná se tedy o zcela převratnou právní úpravu, bez jejíž znalosti se v nadcházejícím období prostě neobejdete. 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-10.40
I. blok odborného programu (část A)
10.40-11.00 přestávka (podáváme občerstvení)
11.00-12.10
II. blok odborného programu (část B)
12.10-12.30 přestávka
12.30-14.00
III. blok odborného programu (část C) 

Osnova

 • problematika správně právní odpovědnosti na úseku stavebního řádu, zásady specifické pro sankční řízení, obecné znaky správních deliktů, druhy správních deliktů
   
 • právní úprava přestupků na úseku stavebního řádu, pojem a znaky přestupku (formální, materiální), trestnost a sankce, zánik odpovědnosti za přestupek, procesní úprava řízení o přestupcích podle přestupkového zákona ve znění novely č. 204/2015 Sb. a správního řádu
   
 • právní úprava správních deliktů na úseku stavebního řádu, společná ustanovení, procesní úprava řízení o správních deliktech spáchaných do 01.07.2017 
   
 • právní úprava provedená novým zákonem č. 250/2016 Sb.,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s účinností od 01.07.2017"
  •  odpovědnost fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby za přestupek;
  • pokračování v přestupku, trvající přestupek, hromadný přestupek;
  • spolupachatel;
  • omyl skutkový a právní;
  • okolnosti vylučující protiprávnost; prekluzivní lhůta – délka 
   dle závažnosti přestupku, stavění a přerušení; správní tresty a jejich ukládání; polehčující okolnosti, přitěžující okolnosti; věcná příslušnost správního orgánu, kvalifikace oprávněné úřední osoby;
  • doručování;
  • účastníci řízení;
  • postup před zahájením řízení;
  • postup v řízení včetně zvláštních druhů řízení;
  • rozhodnutí o přestupku;
  • opravné prostředky;
  • přechodná ustanovení
 • právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu včetně charakteristiky tohoto druhu správního trestání, procesní úprava řízení o uložení pořádkové pokuty podle stavebního zákona a správního řádu
   
 • diskuse, dotazy   

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2301237860/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: