Více než rok s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek! Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?

event_img
Začátek:7.3.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1803205
Č. akreditace:AK/PV-434/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2300 Kč

Místo konání

PRAHA -Adresa školícího centra: 
Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Jablonského 640/2
170 00  Praha 7 – Holešovice
tel.: 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v přízemí budovy.
 •  Budova, ve které se nachází naše učebna, je vzdálena cca 100 m od stanice metra „C“ Nádraží Holešovice. Z metra vystoupíte a dáte se přímo rovně do ulice Jablonského 2 (vzdálenost od metra je cca 2 minuty pěší chůzí).

 

Jak se k nám dostanete:

 1. Metrem, tramvají,  autobusem, vlakem - stačí se dopravit na stanici metra, tramvaje, vlakové nebo autobusové nádraží s názvem ,,Nádraží Holešovice"
 2. pak  1 - 4 minuty  pěšky do ulice Jablonského.
 3. Najdete nás v přízemí budovy


Dostupnost školících prostor:

 • METRO:         2 minuty pěšky od metra Nádraží Holešovice.
 • TRAMVAJ:     1 minutu pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.
 • VLAK:             4 minuty pěšky od stanice Nádraží Holešovice.
 • AUTOBUS:     3 minuty pěšky od zastávky Nádraží Holešovice.

 

 

O lektorovi

Mgr. Ing. Miloš kačírek, Ph.D. - lektor, právník a ekonom zabývající se audity a organizací veřejných zakázek, obchodních soutěží a restrukturalizací podniků. Absolvent dvou vysokých škol (VŠE Praha, obor Zahraniční obchod a Právnická fakulta UK) působí jako poradce z oboru ekonomie i práva. V roce 2007 získal doktorát na PF UK na téma Spravedlnost ve starověké hebrejské tradici. Přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze, byl dlouholetým členem Národohospodářského ústavu J., Z. a M. Hlávkových. Jako laický kazatel Křesťanského společenství Praha klade důraz na etiku v podnikání a podporu neziskového sektoru. Pomáhal založit několik neziskových organizací a podílel se na jejich řízení. Absolvoval 3letý kurs o vedení Million Leaders Mandate (Equip) Johna Maxwella. Ve společnosti vede tým věnující se organizaci veřejných zakázek a výběrových řízení.

Quo vadis, veřejná zakázko? 

Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinesl nový zákon o zadávání veřejných zakázek?

Svěží vítr, nebo vichřice? 

 

 

 

Co se naučíte

Uceleně se seznámíte s principy nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016. Naleznete odpovědi na otázky:

 • „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“
 • „Co je výrazně odlišné?“

Projdete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.

 
Účastníci mohou zaměření semináře v jeho průběhu ovlivnit. Mohou předem nebo v průběhu semináře přednést své konkrétní dotazy, na které lektor připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu. Seminář je připraven interaktivní formou a během semináře Vám bude umožněno vést s přednášejícími živou diskusi.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Bude rovněž poukázáno na nejčastější potenciální chyby, jakých by se zadavatelé mohli po nabytí účinnosti nového zákona dopouštět, a na zákonné meze určující, co vše si zadavatelé mohou dovolit a na co už právo nemají, a to především s důrazem na podlimitní řízení, které má v nové podobě mnohem volnější úpravu. To vše je doplněno řadou příkladů, které jsou získány bohatou praxí v dané oblasti i zkušenost s diskusí s předkladateli nového zákona.
 

Přidaná hodnota ...
Obsahem semináře budou rovněž případové studie v oblasti zadávání veřejných zakázek. Důraz bude kladen na  výklad problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách. V rámci semináře budou řešeny též modelové situace, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je zaměřen na praktickou aplikaci nových předpisů a nařízení do praxe, takže si s sebou odnesete vzor konkrétní zadávací dokumentace a návod pro vytvoření smlouvy o dílo.

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 

09.30-10.45 I. blok odborného programu 
10.45-11.00 přestávka (podáváme občerstvení) 
11.00-12.15 II. blok odborného programu 
12.15-12.30 přestávka 
12.30-14.00 III. blok odborného programu 

 

Osnova

09:30-10:45 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZoZVZ)

 • Principy a předpoklady nového ZoZVZ
 • Co zůstalo stejné?
 • Co je obdobné?
 • Jaké novinky přinesl nový zákon?
  • „staronová“ zásada přiměřenosti,
  • zpřesnění vertikální spolupráce,
  • najímání advokátů k zastupování před soudem,
  • předběžná tržní konzultace,
  • záludnosti kolem zadávací lhůty
  • tzv. „předsunuté hodnocení“,
  • vyloučení účastníka z důvodu nezpůsobilosti,
  • novinky u podlimitního řízení
  • novinka tzv. zjednodušeného režimu
  • prokazování majetkové struktury, atd.
    

10:45-11:00 - přestávka
 

11:00-12:15 Podrobnější výklad nových institutů a další témata dle zájmu účastníků

 • Mimořádně nízká nabídková cena a jak ji stanovit
 • Ekonomická výhodnost a nové možnosti jak stanovit hodnotící kritéria (možnost soutěžit jenom na pevnou cenu, nové hodnotící kritérium „náklady životního cyklu“)
 • Dovolené a nedovolené změny ve smlouvách
 • Více a méně práce
 • Jednání před ÚOHS
 • Na co si má dávat pozor každý účastní zadávacího řízení?
 • Jak se účinně bránit proti nefér postupu zadavatele?
   

12:15-12:30 – přestávka
 

12:30-14:00 – Principy zadávání zakázek

 • Rozhodovací tabulka M. Friedmana
 • Princip 3E (efektivita, účelnost a hospodárnost)
 • Principy nediskriminace, přiměřenosti, rovného přístupu a transparentnosti
 • Zadávací řízení dle nového zákona a jeho struktura
 • Užitečné odkazy a nové metodiky dle MMR ČR

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Zaměstnancům zadavatelů veřejných zakázek i všem dalším zájemcům o tuto problematiku, např. žadatelům o dotace, kteří jako budoucí dotovaní zadavatelé musejí splnit uveřejňovací povinnosti, zřídit profil zadavatele atd.

Seminář je vhodný i pro soukromé subjekty, které se účastní veřejných zakázek jako uchazeči. Mohou se dovědět, kde se dovědí klíčové informace pro své námitky, jak se vyhnout zbytečnému vyřazení ze soutěže, atd.

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: