Více než rok s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek! Dramatické změny anebo kosmetické úpravy? - ZRUŠENO

event_img
Začátek:27.3.2018
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1803205
Č. akreditace:AK/PV-434/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D
Cena:2600 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2300 Kč

Místo konání

TERMÍN ZRUŠEN

PRAHA -Adresa školícího centra: 

 • Přesná adresa místa konání bude všem účastníkům upřesněna nejpozději 3 dny před konáním školení.

 

 

O lektorovi

Mgr. Ing. Miloš kačírek, Ph.D. - lektor, právník a ekonom zabývající se audity a organizací veřejných zakázek, obchodních soutěží a restrukturalizací podniků. Absolvent dvou vysokých škol (VŠE Praha, obor Zahraniční obchod a Právnická fakulta UK) působí jako poradce z oboru ekonomie i práva. V roce 2007 získal doktorát na PF UK na téma Spravedlnost ve starověké hebrejské tradici. Přednášel na Fakultě humanitních studií UK v Praze, byl dlouholetým členem Národohospodářského ústavu J., Z. a M. Hlávkových. Jako laický kazatel Křesťanského společenství Praha klade důraz na etiku v podnikání a podporu neziskového sektoru. Pomáhal založit několik neziskových organizací a podílel se na jejich řízení. Absolvoval 3letý kurs o vedení Million Leaders Mandate (Equip) Johna Maxwella. Ve společnosti vede tým věnující se organizaci veřejných zakázek a výběrových řízení.

Quo vadis, veřejná zakázko? 

Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinesl nový zákon o zadávání veřejných zakázek?

Svěží vítr, nebo vichřice? 

 

 

 

Co se naučíte

Uceleně se seznámíte s principy nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016. Naleznete odpovědi na otázky:

 • „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“
 • „Co je výrazně odlišné?“

Projdete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.

 
Účastníci mohou zaměření semináře v jeho průběhu ovlivnit. Mohou předem nebo v průběhu semináře přednést své konkrétní dotazy, na které lektor připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu. Seminář je připraven interaktivní formou a během semináře Vám bude umožněno vést s přednášejícími živou diskusi.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Bude rovněž poukázáno na nejčastější potenciální chyby, jakých by se zadavatelé mohli po nabytí účinnosti nového zákona dopouštět, a na zákonné meze určující, co vše si zadavatelé mohou dovolit a na co už právo nemají, a to především s důrazem na podlimitní řízení, které má v nové podobě mnohem volnější úpravu. To vše je doplněno řadou příkladů, které jsou získány bohatou praxí v dané oblasti i zkušenost s diskusí s předkladateli nového zákona.
 

Přidaná hodnota ...
Obsahem semináře budou rovněž případové studie v oblasti zadávání veřejných zakázek. Důraz bude kladen na  výklad problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách. V rámci semináře budou řešeny též modelové situace, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je zaměřen na praktickou aplikaci nových předpisů a nařízení do praxe, takže si s sebou odnesete vzor konkrétní zadávací dokumentace a návod pro vytvoření smlouvy o dílo.

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 

09.30-10.45 I. blok odborného programu 
10.45-11.00 přestávka (podáváme občerstvení) 
11.00-12.15 II. blok odborného programu 
12.15-12.30 přestávka 
12.30-14.00 III. blok odborného programu 

 

Osnova

09:30-10:45 Nový zákon o zadávání veřejných zakázek (ZoZVZ)

 • Principy a předpoklady nového ZoZVZ
 • Co zůstalo stejné?
 • Co je obdobné?
 • Jaké novinky přinesl nový zákon?
  • „staronová“ zásada přiměřenosti,
  • zpřesnění vertikální spolupráce,
  • najímání advokátů k zastupování před soudem,
  • předběžná tržní konzultace,
  • záludnosti kolem zadávací lhůty
  • tzv. „předsunuté hodnocení“,
  • vyloučení účastníka z důvodu nezpůsobilosti,
  • novinky u podlimitního řízení
  • novinka tzv. zjednodušeného režimu
  • prokazování majetkové struktury, atd.
    

10:45-11:00 - přestávka
 

11:00-12:15 Podrobnější výklad nových institutů a další témata dle zájmu účastníků

 • Mimořádně nízká nabídková cena a jak ji stanovit
 • Ekonomická výhodnost a nové možnosti jak stanovit hodnotící kritéria (možnost soutěžit jenom na pevnou cenu, nové hodnotící kritérium „náklady životního cyklu“)
 • Dovolené a nedovolené změny ve smlouvách
 • Více a méně práce
 • Jednání před ÚOHS
 • Na co si má dávat pozor každý účastní zadávacího řízení?
 • Jak se účinně bránit proti nefér postupu zadavatele?
   

12:15-12:30 – přestávka
 

12:30-14:00 – Principy zadávání zakázek

 • Rozhodovací tabulka M. Friedmana
 • Princip 3E (efektivita, účelnost a hospodárnost)
 • Principy nediskriminace, přiměřenosti, rovného přístupu a transparentnosti
 • Zadávací řízení dle nového zákona a jeho struktura
 • Užitečné odkazy a nové metodiky dle MMR ČR

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Zaměstnancům zadavatelů veřejných zakázek i všem dalším zájemcům o tuto problematiku, např. žadatelům o dotace, kteří jako budoucí dotovaní zadavatelé musejí splnit uveřejňovací povinnosti, zřídit profil zadavatele atd.

Seminář je vhodný i pro soukromé subjekty, které se účastní veřejných zakázek jako uchazeči. Mohou se dovědět, kde se dovědí klíčové informace pro své námitky, jak se vyhnout zbytečnému vyřazení ze soutěže, atd.

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 226 175 786/0600 vedený u MONETA Money Bank, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: