VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018 - Stavební právo a Územní rozhodování

event_img
Začátek:22.6.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1806106
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Jiří Blažek
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1800 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:
   Učebna společnosti: ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s. 
   Panská 13
   602 00 BRNO
   tel.: 725 993 812Možnosti Parkování:

 

 

O lektorovi

Ing. Jiří Blažek - zkušený odborný lektor s obrovským rozsahem školení, který působí i jako technický poradce. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků. Přednáší od roku 1990 a specializuje se především na oblast investiční výstavby, projektové činnosti a inženýrských výkonů, vzdělávací a poradenskou činnost ve stavebnictví.

 

Motto: "Jedna stavba, jedno rozhodnutí."

Smyslem změny je zejména zjednodušení a ulehčení povolování staveb a jejich realizace. Cílem je zákon zjednodušit zejména pro menší stavebníky a oživit stavební průmysl.

 

 

Co se naučíte

Cílem semináře je seznámit posluchače s právem v oblasti stavebnictví v podmínkách roku 2018. Důraz je kladen na nedávno novelizovaný stavební zákon, ale i na nový občanský zákoník.

Od ledna 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadním způsobem mění doposud užívané postupy ve stavebním právu.

Cílem semináře je seznámit posluchače s obsahem novely stavebního zákona a poskytnout přehled nejvýznamnějších změn v oblasti stavebního práva a územního plánování, s vazbou na navazující a související právní předpisy.  

Část semináře bude věnována změnám ostatních právních předpisů. Podrobně bude pojednáno o nejvýznamnějších změnách, především obecných předpisů jako je správní řád nebo soudní řád správní a dalších předpisů, jejichž změny budou mít bezprostřední vliv na řízení vedená dle stavebního zákona. Dotkne se také metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících se v praxi úřadů a projektantů.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Seminář bude zaměřen na nejaktuálnější informace z oblasti územního plánování a uskuteční se 2 měsíce po velké novelizaci stavebního zákona.

Pomůžeme Vám se zorientovat v nově upraveném stavebním právu, ať jej využíváte jako stavebník, vlastník stavby, projektant, investor, stavbyvedoucí, developer nebo zástupce obce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se mění pro drobného, většího i největšího stavebníka od 1. ledna 2018? Poznejte včas hlavní změny, které norma schválená poslanci přináší. Pozitivní na ní je, že stavět půjde snáze a levněji, a to nejen z pohledu státu.

Proces na povolení stavby patří v Česku k nejdelším na světě. Právě teď se má vše zrychlit, protože od 1. ledna 2018 platí stostránkovou novela stavebního zákona. Dříve musel každý, kdo chtěl postavit dům, továrnu nebo novou silnici, absolvovat územní a stavební řízení, velké projekty se nevyhnuly ani hodnocení EIA o vlivu stavby na životní prostředí. Napříště se aspoň územní a stavební řízení sloučí do jednoho procesu. Pro úsek územního plánování novela znamená zkrácení procesu pořizování změn a aktualizací územně plánovacích dokumentací, a to v případech, kde nejsou vyžadovány varianty řešení. Proces se zkrátí také u procesu aktualizací změn vyžadujících posouzení vlivu na životní prostředí bude trvat 8 měsíců. Dále bude prodloužen cyklus uplynulých aktualizací územně analytických podkladů. Z původních 2 let se změnil na 4 roky. Zároveň bude umožněno využití údajů o území a územně analytických podkladů pro veškeré činnosti veřejné správy, protože doposud byla veřejná zpráva omezena v územním plánování.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00 
II. blok odborného programu

 

 

Osnova

Obsah semináře:

 • Dosáhne novela proklamovaných cílů?
 • Výhody a zjednodušení lze uplatnit, pokud i přípravu stavebního záměru podřídí některým ustanovením novely. Zákon se dotkl 44 dalších zákonných předpisů.
 • Přetrvávající nepřesnosti v zákonu (výrazy a pojmy).
 • Vztah k Občanskému zákoníku.
 • Aplikace zákona z úrovně stavebních úřadů, odborů výstavby, vyvlastňovacích úřadů.
 • Územně plánovací podklady, územní studie.
 • Upřesnění postupů v ZUR a Územních plánech.
 • Územní rozhodnutí § 78 - 79, 80, 81, 90.
 • Územní řízení (procesní úkony), § 87 - 93.
 • Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (§ 94a – 94i) a společné územní a stavební řízení (§ 94k – 94p), společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí (§ 94q – 94z). Praxe ukáže, zda dojde k zjednodušení, či zda byl dosažen opak.
 • Ostatní řízení, změny upřesnění (územní souhlas, stavby bez ohlášení, ohlášení, stavební povolení, změny v užívání).
 • Odstraňování staveb (§ 128) nařízení k odstranění stavby, dodatečné povolení stavby (§ 129).
 • Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí.
 • Povinnosti účastníků řízení (stavebník, zpracovatel dokumentace, zhotovitel díla).
 • Požadavky na stavby, nové nařízení EP a Rady č. 305/2011.
 • Mimořádné postupy, kontrolní funkce správních orgánů, státní dozor.
   
 • Velkou pozornost klade autor sborníku a přednášející na vliv ostatních předpisů (44) na stavební zákon, neboť stanoviska, závazná stanoviska, námitky, odvolání atd. mohou výrazně změnit stavební záměr.
 • Texty vyhlášek se teprve připravují ale pro praktickou aplikaci jsou zásadní. (vyhl. č. 500/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb.,).
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
 • Zákon č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění (změna pro společné povolení).
 • Změny ve správním řádu ve vztahu ke společným řízením
 • Diskuze.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen nejen pracovníkům úřadů územního plánování obcí a stavebních úřadů, ale také pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Velmi žádaný mezi stavebníky a žadateli o příslušná řízení vymezená stavebním zákoníkem a předpisy souvisejícími. A také především pracovníkům investičních a majetkových odborů úřadů, muzeí, domovů důchodců atd.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: