PRAKTICKÁ APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vztahu k OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

event_img
Začátek:16.11.2018
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:1811201
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:JUDr. Eva Kuzmová
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1800 Kč

Místo konání

PRAHA -Adresa školícího centra: 

Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Korunní 106 (2.patro)
101 00 Praha 10
tel.: 725 993 812

 • Naše učebna se nachází ve 2 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 5, 16, 26,  zastávka "Orionka"

 

O lektorovi

JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 - 2018 působila jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nyní se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti stavebního zákona. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci své praxe na úseku územního plánování a stavebního řádu nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány.

 

 

Co se naučíte

Během tohoto semináře se podíváme na vzájemný vztah občanského zákoníku a stavebního zákona, na to, jak oba zákony chápou pojem stavby, jak řeší sousedské spory, problematiku vlastnického práva a věcných práv k věci cizí, zejména práva stavby a věcných břemen.

Seminář bude zaměřen na poskytnutí aktuálních informací z této oblasti. Odnesete si její komplexní přehled s tím, že při výkladu bude kladen důraz
zejména na praktické poznatky.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Problematika stavebního práva a stavebního řízení je neoddělitelně spjata se soukromoprávním rozměrem. Znalost vzájemných vazeb občanského zákoníku a stavebního zákona je prvotním předpokladem pro pochopení této  problematiky a její správnou aplikaci nejen v činnosti stavebních úřadů, ale i v běžném životě.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení.

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora)
09.30-10.40 I. blok odborného programu (část A)
10.40-11.00 přestávka (podáváme občerstvení)

11.00-12.10 II. blok odborného programu (část B)
12.10-12.30 přestávka

12.30-14.00 III. blok odborného programu (část C)

 

 

Osnova

 • občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona
 • zásady soukromého práva
 • věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu)
 • zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby
 • absolutní majetková práva
 • veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity
 • vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám
 • věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena
 • diskuze, dotazy

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také
pro širokou veřejnost,
 zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 226 175 786/0600 vedený u MONETA Money Bank, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: