XVIII. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

event_img
Začátek:12.6.2019
Konec:13.6.2019
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:12062019
Č. akreditace: AK/I-30/2017
Místo konání:
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:4990 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:3390 Kč

Místo konání

Brněnská přehrada, HOTEL RAKOVEC (http://www.hotelrakovec.cz/)

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

Záštita tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého.

Tradice prověřená dobrou praxí.

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC.

Pořádáme každoročně v rámci oslav Brno – Město uprostřed Evropy.

Účast na ohňostrůjném představení mezinárodní soutěže Ignis Brunensis.

Přednášející: 

Co se naučíte

Aktuální problematiky řízení a správy úřadu obce. 

Fórum má za cíl zvýšit kvalifikaci a profesionalitu tajemníků a tajemnic úřadů měst a obcí, ale i dalších vedoucích pracovníků a personalistů.

Proč je dobré se zúčastnit

Posláním je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

AKREDITACE  

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC je akreditováno u MVČR podle zákona 312/2002 Sb., účastníci konference obdrží platné osvědčení.

Časový harmonogram

I.den  - 12. 6. 2019
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.30 I. blok odborného programu 
12.30-13.15 oběd 
13.15-17.00 II. blok odborného programu 

od 18.30 Společenský večer 


II.den - 13. 6. 2019
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-13.00 III. blok odborného programu 
13.00-14.00 oběd

Osnova

Moderuje Ing. Karel Měřínský, 

čestný člen Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Navržená témata v programu FÓRA TAJEMNÍKŮ 2019.

 • Informatika na školách.

Přednášející bude upřesněn

 • Aktuální informace Ministerstva vnitra ČR z oblasti dozoru a kontroly veřejné správy. 
  • připravovaná legislativa, aktuální problematika
  • metodická pomoc, poznatky z kontrolní činnosti

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR.

 • Současná praxe vidimace a legalizace + eIDAS v úřadech měst a obcí.

Mgr. Ida Kárná, MPA, tajemnice města Bílovice nad Svitavou.

 • Pracovně právní problematika v prostředí obecních úřadů.
  • pracovněprávní vztahy, hodnocení a odměňování úředníků, pracovní doba úředníků

Zástupce Inspektorátu práce Brno

 • Zákon o střetu zájmů.
  • zkušenosti s implementací zákona v praxi

Přednášející bude upřesněn

 • GDPR – obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů - současná praxe po roce účinnosti.
  • závazný evropský předpis z pohledu MV, dozorového orgánu a zásady jeho implementace na městech a obcích

Mgr. Vít Křížka, Advokát - Advokátní kancelář Křížka Kuckirová Legal.

 • Současná praxe zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
  • nová pravidla a zásadní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek
  • rok praxe s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek

JUDr. Antonín Krejčí MBA, specialista na problematiku veřejného zadávání, právník Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

 • Profesionální sepisování smluv v každodenní praxi obcí - mějte smlouvy napsané správně.
  • odborné sepisování různých typů smluv a dohod - jak postupovat a vyvarovat se chyb

Mgr. Svatopluk Šimek, právník, předseda právního spolku Syndicus, poskytuje právní služby napříč celým spektrem právního řádu, spolupracuje s exekutory, notáři, soudními znalci a daňovými poradci.

22. ročník festivalů v roce 2019 (STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS) - mezinárodní přehlídka ohňostrojů s hudbou – shlédnete soutěžní ohňostrůjné představení.

 

Pro koho je kurz vhodný

Tajemníkům a tajemnicím úřadů měst a obcí, ale i dalším vedoucím pracovníků a personalistů. 

Při platbě na místě není možnost uplatnit množstevní slevu a je účtována přirážka k původní smluvní ceně 10% (viz. smluvní podmínky)!!! V ceně je zahrnuto občerstvení, včetně obědů a společné večeře.

UBYTOVÁNÍ si účastníci hradí sami a rezervace platí do 31. dubna přes Hotel Rakovec  http://www.hotelrakovec.cz/.

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: