XVIII. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

event_img
Začátek:12.6.2019
Konec:13.6.2019
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:12062019
Č. akreditace: AK/I-30/2017
Místo konání:
Lektor:Kombinace několika přednášejících
Cena:5990 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:3990 Kč

Místo konání

Brněnská přehrada, HOTEL RAKOVEC (http://www.hotelrakovec.cz/)

O lektorovi

Naši přednášející jsou experti na slovo vzatí. Všichni pracují ve svém oboru.

Záštita tajemníka Magistrátu města Brna Ing. Pavla Loutockého.

Tradice prověřená dobrou praxí.

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC.

Pořádáme každoročně v rámci oslav Brno – Město uprostřed Evropy.

Účast na ohňostrůjném představení mezinárodní soutěže Ignis Brunensis. 

Co se naučíte

Aktuální problematiky řízení a správy úřadu obce. 

Fórum má za cíl zvýšit kvalifikaci a profesionalitu tajemníků a tajemnic úřadů měst a obcí, ale i dalších vedoucích pracovníků a personalistů.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Posláním je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

AKREDITACE  

Fórum tajemníků k výkonu dobré správy ÚSC je akreditováno u MVČR podle zákona 312/2002 Sb., účastníci konference obdrží platné osvědčení.

 

 

Časový harmonogram

I.den  - 12. 6. 2019
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.30 I. blok odborného programu 
12.30-13.15 oběd 
13.15-17.00 II. blok odborného programu 

od 18.30 Společenský večer 


II.den - 13. 6. 2019
09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-13.00 III. blok odborného programu 
13.00-14.00 oběd

 

 

Osnova

Moderuje Ing. Karel Měřínský,

emeritní tajemník Města Bučovice, čestný člen Sdružení tajemníků.

I. DEN

STŘEDA 12. ČERVNA 2019

 

Čas

Téma

Přednášející

09.00 – 09.30

Registrace účastníků

09.30 - 09.45

Zahájení.

Jiřina Nehybová

Ředitelka REGIONPARTNER.

Ing. Karel Měřínský

Emeritní tajemník Města Bučovice, čestný člen Sdružení tajemníků.

09.45 - 10.00

Oficiální přivítání a úvodní slovo tajemníka Magistrátu města Brna.

Ing. Pavel Loutocký

Tajemník Magistrátu města Brna.

10.00 - 10.40

Zákon o střetu zájmů veřejných funkcionářů a jejich povinnosti.

 

Mgr. Iveta Mikulášová

Vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů Odboru střetu zájmů a boje proti korupci.

Ministerstvo spravedlnosti ČR.

10.40 - 12.30

Informace z oblasti legislativy  - připravované novely zákonů, nařízení vlády aj. novinky, co se chystá.

Ing. Marie Kostruhová

Ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy, Ministerstvo vnitra ČR.

12.30 –13.00

Oběd

 

13.00 - 13.30

Regionální politika z pohledu připravované Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.

Bude upřesněno.

Zástupce odboru regionální politiky,

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

13.30 - 14.20

Pracovně právní problematika v prostředí obecních úřadů. Pracovněprávní vztahy, hodnocení a odměňování úředníků, pracovní doba úředníků.

JUDr. Dagmar Berková

Vedoucí právního oddělení Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj.

14.20 - 15.00

Aktuální právní problematika se zaměřením na specifika měst a obcí.

Mgr. Andrea Kovářová

Tajemnice Městského úřadu Bučovice. Specialistka na pracovněprávní vztahy, odměňování a hodnocení úředníků ÚSC, tvorbu vnitřních předpisů obecních a městských úřadů, aj.

15. 00 – 15.15

Coffeebreak

 

15.15 - 15.40

Legální a nelegální, morální a nemorální ovlivňování obsahu radničních periodik.

Pavel Černý

Šéfredaktor, PRO města a obce.

15.40 - 16.15

Hlavní zásady tvorby úspěšného obecního zpravodaje.

Ing. Jan Škraňka

Marketingový a mediální konzultant, autor úspěšných PR projektů. Šéfredaktor zpravodaje města Frýdlantu nad Ostravicí ,,FRÝDLANSTKÉ NOVINY".

16.15 –17.00

Profesionální sepisování smluv v každodenní praxi obcí - mějte smlouvy napsané správně. Odborné sepisování různých typů smluv a dohod - jak postupovat a vyvarovat se chyb.

Mgr. Svatopluk Šimek

Právník, předseda právního spolku Syndicus, poskytuje právní služby napříč celým spektrem právního řádu.

17.00 –19.00

Volný program

 

Od 19.00

Společná večeře / Společenský večer/. Neformální diskuse k problematickým okruhům z oblasti řízení obcí – výměna praktických zkušeností účastníků „Fóra tajemníků“. Volná zábava (tombola, cimbál, raut, ochutnávka vína …)

22.30 –23.30

22. ročník festivalů v roce 2019 (STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS)
- mezinárodní přehlídka ohňostrojů s hudbou – shlédnete soutěžní ohňostrůjné představení.

II. DEN

ČTVRTEK 13. ČERVNA 2019

 

Čas

Téma

Přednášející

09.00 – 09.30

Příchod účastníků

09.30 –10.15

Pravidla kybernetické bezpečnosti pro úředníky obcí.

Bude upřesněno.

Zástupce vzdělávací sekce NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost).

10.15 –11.00

GDPR – obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů - současná praxe po roce účinnosti.

Bude upřesněno.

Zástupce společnosti TAYLLORCOX ČR.

11.00 – 12.00

Příspěvky na bezpečnost ze SFDI. Zadávání veřejných zakázek obce v praxi.

JUDr. Ing. Antonín Krejčí MBA        

Právník Státního fondu dopravní infrastruktury ČR. Specialista na zadávání veřejných zakázek.

12.00 – 12.45

Dotační příležitosti pro obce 2019 – 2020. Dne 22. března 2019 byly vyhlášeny nové výzvy pro ÚSC (č. 92 a 119). Další kolo otevřené výzvy OPZ, kde mohou ÚSC žádat o podporu na optimalizaci svých procesů a postupů, nebo využít dotačních prostředků k profesionalizaci veřejné správy.

Ing. Jiří Ciboch                                   

Konzultant a poradce na dotační výzvy a zpracování projektů z programů EU 2014 – 2020 jednatel. ArchSta servis, s. r. o.

12.45 –13.00

Závěrečné zhodnocení programu a předání osvědčení o účasti 2019.

13.00 –14.00

Společný oběd a ukončení Fóra tajemníků 2019.

Pro koho je kurz vhodný

Tajemníkům a tajemnicím úřadů měst a obcí, vedoucím pracovníkům a personalistům. 

V ceně je zahrnuto občerstvení, včetně obědů a společné večeře.

UBYTOVÁNÍ si účastníci hradí sami a rezervace do vyčerpání kapacity přes Hotel Rakovec  http://www.hotelrakovec.cz/.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

  • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
  • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
  • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
  • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
  • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
  • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: