ROZPOČTY OBCÍ 2019

event_img
Začátek:16.5.2019
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:1905201
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Cena:2200 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

ZRUŠENO
_______________________

PRAHA -Adresa školícího centra:  

Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10
tel.: 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v 1 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 5, 16, 26,  zastávka "Orionka"


   

O lektorovi

Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. - ekonom, specialista na rozpočty měst, obcí a krajů s dlouholetou praxí, vedoucí katedry veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava.

Rozpočet je alfa a omega dobré správy obce a je základním nástrojem při řízení obce. Nastavení vhodné finanční strategie poskytne obci oporu a ochrání ji před ekonomickými problémy. Správný chod obce potřebuje "zdravé" obecní peníze a finanční zdraví zaručí jen a pouze správně nastavený rozpočtový proces. 

 

 

Co se naučíte

Dobře nastavený rozpočtový proces

Nejen strukturu rozpočtu a způsob jeho sestavování, ale také poznáte rizika, která v souvislosti s rozpočtem mohou nastat. Porušením zásad rozpočtového procesu se může obec dopustit správního deliktu s vysokou sankcí, nemluvě o finančních rizicích, která obci hrozí při chybné a neuvážené přípravě rozpočtu a snadno se může obec dostat do nezvladatelných ekonomických problémů.

Strategické finanční hospodaření bez sankcí

Hospodaření bez rozpočtového výhledu, neprovedení rozpočtové změny, nezveřejnění návrhu rozpočtu či návrhu závěrečného účtu, nezajištění přezkoumání hospodaření za uplynulý rok či opomenutí rozpisu schváleného rozpočtu – to vše může být vyhodnoceno jako správní delikt s pokutou až 1 milion korun.  

Dokonale od A do Z si projdete:

 • Finanční hospodaření a rozpočtový proces ÚSC ve znění změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (účinnost od 21.2.2017) - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, závěrečný účet. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu PO. Nové zveřejňovací povinnosti ÚSC. Správní delikty.
 • Nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017), vysvětlení nového pravidla pro povinné snižování dluhu ÚSC
 • Vysvětlení systému rozpočtové skladby (příjmy, výdaje, financování). Vysvětlení použití financování včetně jeho rozpočtování, vysvětlení významu a funkce položky 8115. Příklady použití položek tř. 8 financování.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Víte, že ...

Vláda schválila Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí České republiky pro období 2018 až 2020. Jedná se o důležitý dokument, podle kterého se nově bude řídit celý rozpočtový proces. Nejvýznamnější inovací je způsob stanovení závazných výdajových rámců pro státní rozpočet a státní fondy. Určení výdajových rámců je nyní ukotveno novým fiskálním pravidlem, založeným na proticyklické a obezřetné vládní fiskální politice.

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky je zpracována na základě nového zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti účinného od února letošního roku 2017 a reaguje na změny v rozpočtovém procesu, který tento legislativní rámec přinesl. Obsahuje také přehled o vztazích státního rozpočtu a jiných částí veřejných financí, konkrétně pak vůči územním samosprávným celkům.

A co konkrétně Vám účast na semináři přinese?

Detailní seznámení s novým zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a se změnou zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC (účinnost zákonů od 21.2.2017). Vysvětlení systému rozpočtové skladby s důrazem na financování, vysvětlení funkce pol. 8115, procvičení financování.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00 
I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00 
II. blok odborného programu 

 

 

Osnova

Obsah semináře je tvořen třemi základními částmi: 

A. První část semináře je zaměřena na rozpočtovou soustavu a postavení rozpočtů obcí a krajů v soustavě veřejných rozpočtů. Tato část postihuje základní charakteristiku jednotlivých prvků rozpočtové soustavy ČR jako je státní rozpočet, veřejné fondy, územní rozpočty, organizace zřizované veřejnými rozpočty i rozpočet EU a vztahy mezi těmito rozpočty. 

B. Druhá část semináře je zaměřena na pravidla hospodaření územních samosprávných celků. Tato část postihuje problematiku rozpočtových pravidel územních rozpočtů, zejména hospodaření obcí. Půjde o nástroje hospodaření, příjmy a výdaje a jejich ovlivňování, organizační formy zabezpečování veřejných služeb apod. 

C. Třetí část semináře tvoří aktuální problematika veřejných rozpočtů. V této části bude seminář zaměřen na vybranou problematiku hospodaření obcí, zahrnující přístupy k sestavování rozpočtů, využívání návratných zdrojů, problematiku vyrovnanosti hospodaření a zadluženost, hodnocení hospodaření obcí z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, sestavování běžného a kapitálové rozpočtu, výsledek hospodaření, dopady nového rozpočtového určení daní, využívání zdrojů EU apod. 
V této části pak bude pozornost zaměřena i na specifické dotazy účastníků a výměnu zkušeností. 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

 • Voleným zástupcům obce (starosta, místostarosta, zastupitel), dále pro tajemníky či vedoucí finančních odborů.

 • Pracovníkům finančních a ekonomických úseků obecních a krajských samospráv.

 • Auditorům se zaměřením na přezkoumání obcí.

 • Úředníkům vyšších ÚSC zaměřených na přezkoumání hospodaření ÚSC.

A také všem, kterým na srdci hospodářský rozvoj a prosperita obce.

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: