DOBRÁ SMLOUVA - NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ SMLUVNÍHO PRÁVA V PRAXI

event_img
Začátek:27.2.2020
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2002201
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Mgr. Svatopluk Šimek
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

PRAHA -Adresa místa konání:  

Učebna společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10
tel.: +420 725 993 812

 • Naše učebna se nachází v 1 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 5, 16, 26,  zastávka "Orionka"

 

 

O lektorovi

Mgr. Svatopluk Šimek - právník, předseda spolku Syndicus, odborný lektor a poradce v problematikách občanského zákoníku.

 

 

Co se naučíte

Naším cílem je účastníky seznámit s posledním vývojem smluvního práva a významnými změnami, které tento vývoj přináší.

Účastník semináře po jeho absolvování jednoznačně určí hned při prvním pohledu na smlouvu, zda se jedná o smlouvu staženou z internetu, nebo zda ji tvořil odborník.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Za chvíli bude slavit účinnost Nového občanského zákoníku čtvrtý rok. Co se od té doby změnilo a jak funguje smluvní právo podle něho v praxi?  O ustálené judikatuře zatím nelze hovořit, dokonce není výjimkou, že na obdobnou problematiku smlouvy reagoval např. Nejvyšší soud dvakrát kladně a dvakrát záporně. Než se tedy oborné názory ustálí, budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Nicméně se nám poměrně jasně začíná projevovat ustálená kontraktační praxe, která dává vědět, jak tvořit smlouvy a na co si v nich dát pozor. Co je již dnes zbytečné a co naopak nutné. V praxi se nám již projevuje tzv. předsmluvní odpovědnost. Ještě před vznikem samotné smlouvy je třeba dodržet celou řadu povinností. Někdy si nelze všechno jen tak rozmyslet. Tedy ne bez právních následků.

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00
 I. blok odborného programu
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.30 
II. blok odborného programu

 

 

Osnova

V první části školení se dozvíte o tom, co podpisu smlouvy předchází a jak se vyvarovat potíží způsobených právním jednáním ústně, konkludentně, e-mailem, telefonem, nebo písemně. Dozvíte se o Vaší odpovědnosti např. při prodeji, nebo slíbeném darování. Projdeme si také různé druhy smluv předcházejících uzavření vlastní smlouvy.

Například:

 • Smlouva o smlouvě budoucí – maximalistická x minimalistická, je dnes vůbec nutná?
 • rezervační smlouva – dříve x dnes, zavazuje také třetí stranu?
 • rámcová smlouva – příklady, rozsah
 • adhezní smlouvy, překvapivá ustanovení, podnikatel, nepodnikatel
 • obchodní podmínky – dříve x dnes, dohodnutý režim změnyV druhé části školení se budeme věnovat samotné tvorbě smlouvy podle nejnovějších poznatků z praxe. Má přednost název smlouvy, nebo to co je v ní ujednáno? Projdeme postup tvoření smlouvy od samotného začátku.

Například:

 • Nadpis – dříve x dnes
 • označení stran – důležitá přesnost
 • preambule – ve kterých případech
 • předmět smlouvy – co je předmětem, srozumitelnost, možnost a dovolenost
 • cena plnění – je smlouva platná při absenci dohody o ceně?
 • DPH – zákonná sazba
 • Doložky – cenová, inflační, měnová atd.
 • Splatnost – podnikatel x nepodnikatel x veřejná korporace
 • závdavek x záloha, rozdíl a výhody
 • způsob placení – okamžik plnění, úschovy bankovní, notářská, bankovní akreditivy
 • termín plnění, interpretační domněnka, fixní termín
 • místo dodání – incoterms, u věřitele x u dlužníka
 • sankční ustanovení – věřitel x dlužník,
 • záruka – nepodnikatel komunikace na dálku x v kamenném obchodě, obchodní partner
 • práva z vadného plnění – vadné zboží, použité zboží, nepodnikatel x podnikatel
 • Vyšší moc – vztah např. ke smluvní pokutě, k závdavku, k úrokům z prodlení, k náhradě škody, k fixnímu termínu dodávky.
 • salvátorská klauzule – je dnes potřebná?
 • volba práva a sudiště, Vídeňská úmluva
 • doručování – fikce doručení
 • změna okolností – výhody x nevýhody, časté vylučování
 • Závěrečná ustanovení – změny, přílohy, platnost x účinnost

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen nejen pro všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti, ale také pro různé podnikatele, jejich odpovědné zaměstnance, úředníky veřejné správy a všem občanům, kteří podepisují smlouvy a zajímají se o svá práva a povinnosti.

Nový zákoník se nese v duchu výhody těch, co ho znají, umí ho použít, a tak si lépe svá práva zabezpečit. Přednáška je zaměřena především na širokou veřejnost s důrazem na snadné pochopení.

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: