FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT ve veřejné správě

event_img
Začátek:26.3.2020
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:2003101
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Brno - školící centrum
Lektor:Ing. Miroslava Pýchová
Cena:2900 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

BRNO - Adresa školícího centra:

Učebna  společnosti Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. 
Panská 13
602 00 Brno
tel.: +420 725 993 812

 

Možnosti Parkování:

 

 

 

O lektorovi

Ing. Miroslava Pýchová - kontrolorka a metodička s dlouholetou praxí ve výkonu kontroly u státních orgánů, územních samosprávných celků a u příjemců dotací, mj. 17 let v odboru kontroly Ministerstva financí, konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů od roku 2014 dosud.

 

 

Co se naučíte

Proč je dobré se zúčastnit

Připomeneme si povinnosti, které stanoví obcím, krajům, organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím, veřejným VŠ, zdravotním pojišťovnám a v.v.i. zákon o finanční kontrole. 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-14.30 
odborný program 

 

 

Osnova

Kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů
o kontrole.

 • Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole vč. poslední novely účinné od 1.1.2020 a dalších předpisech – praktická aplikace a problémy.

 • Vnitřní a veřejnosprávní kontrola
 • Kontrolní systém v obci, kraji, příspěvkové organizaci, státním orgánu.
 • Úloha kontrolních útvarů, útvaru interního auditu a výborů zastupitelstva.
 • Příklad dotazníku ke kontrolnímu systému po linii řízení.
 • Příklady vnitřních předpisů o kontrole, pravidla výkonu vnitřní kontroly nebo interního auditu, dokumentace předběžné kontroly, vymezení činností  kontrolního útvaru aj.
 • Omezení pro kontrolu a interní audit (utajované informace, osobní údaje v souvislosti s GDPR, diskriminace aj.)
 • Možnost nebo povinnost oznamovat podezření na trestný čin.
 • Diskuse k právům a povinnostem kontroly.


   

Pro koho je kurz vhodný

Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v orgánech veřejné správy a také pro vedoucí zaměstnance, kteří se zajímají o kontrolu.

Zúčastnit se mohou rovněž zastupitelé a členové kontrolních a finančních výborů.

 

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: