JAK NA DOTACE Z ESI FONDŮ (webinář)

event_img
Začátek:7.7.2020
Konec:31.8.2020
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2004301
Č. akreditace:AK/PV-438/2017
Místo konání:WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Lektor:PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.
Cena:2490 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2490 Kč

Místo konání

Kurz je v prostředí on-line a je možné jej sledovat kdykoliv a odkudkoliv.
 

 • Po připsání zaplacené částky na účet Vám obratem zašleme přístupové údaje do webináře. 
   
 • Přístup je platný do 31.12.2020, tzn. do této doby máte čas na absolvování celého webináře. 
   
 • V průběhu absolvování všech částí webináře Vám bude k dispozici pro případné online konzultace a podporu  i  lektor  PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. 

 

Jedná se o akreditovaný vzdělávací program  - akreditace MV ČR. Vzdělávacímu programu byla přidělena tato čísla akreditace:

 • AK/PV-446/2017 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-249/2017 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky
 

O lektorovi

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D. - Ředitel PTL, s.r.o., od roku 2002 poradce v oblasti EU dotací, zpracovatel projektů, konzultant, projektový manažer, finanční manažer pro různé organizace. Evaluátor v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska, hodnotitel v OPPI, certifikovaný facilitátor, dlouholetý spolupracovník Centra regionů. PRAXE V DOTAČNÍM PORADENSTVÍ: více jak sto zpracovaných projektů, získány dotace v celkovém objemu cca 1 mld. Kč, podíl na realizaci desítek projektů. Pravidelně publikuje o dotační problematice na: www.policy.eu. PRAXE VE VZDÉLÁVÁNÍ: Lektor mnoha krátkodobých i dlouhodobých kurzů v oblasti strukturálních fondů pro projektové manažery i pracovníky samosprávy. Školitel pracovníků ministerstev na téma evaluace projektů a programů. Praxe ve VŠ výuce na FSV UK.

Změňte nápad v úspěšný projekt, pomůžeme Vám najít cestu k evropským dotacím.

Víte jak získat finance a jak o ně nepřijít?

Máme pro Vás srozumitelný a praktický návod jak postupovat při čerpání dotací z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Kdo zaspí, nic nestihne!

Sledujte články lektora o dotační problematice na: www.policy.eu.

 

 

 

Co se naučíte

V kurzu máte k dispozici:

 • 27 výukových lekcí,
 • 6 hodin videí,
 •  stovky slidů prezentací (prezentace si můžete stáhnout na svůj počítač),
 • diskusní fórum  (pro otázky, připomínky) / (nenašli jste v kurzu, co jste hledali? Zeptejte se!),
 • desítky praktických pomůcek a nástrojů (stáhněte si na svůj počítač a používejte pro své projekty),
 • mailový newsletter pro účastníky kurzu (pravidelné novinky, avíza výzev, perličky).

Webinář Vám poskytne kompletní a praktické informace, návody a poznatky k podávání žádostí o dotace. Vše na jednom místě.

Jená se o akreditovaný on-line videokurz s celoživotním přístupem.
 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Uvažujete o dotacích z fondů EU?

Pak jste na správném místě! K dispozici máte jedinečný kurz, který vás provede procesem přípravy žádosti o dotacia ve kterém najdete odpovědi na většinu svých otázek týkajících se dotací z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Chcete:

 • 1. Najít vhodný program podpory?
 • 2. Zpracovat žádost o dotaci, která má velkou šanci na schválení?
 • 3. Vědět kolik vás to vše bude stát? (Času a peněz.)
 • 4. Být připraven/a na to, co vás po schválení dotace čeká?

 

 

Časový harmonogram

Tento výukový program využívá distanční formu vzdělávání a to formou moderního prostředí.e-learningového prostředí. Výhodou této formy je odpadání cestovních nákladů účastníků a možnost absolvovat celý program po částech, v menších blocích, dle individuálních možností každého účastníka.

Jednotlivé lekce jsou tvořeny převážně formou videí, kde lektor představuje probíranou látku daného předmětu. Využívány jsou také ppt prezentace (podklad většiny videí), které si mohou účastníci stáhnout na svůj počítač a používat je zároveň se sledováním videa a také pak následně formou samostudia či vlastní praxe na konkrétních projektech.

Některé lekce jsou tvořeny pouze prezentací nebo formou textového dokumentu, který obsahuje nezbytné informace. Program využívá všech možnosti e-learningového prostředí a v některých lekcích jsou tak využívány odkazy na externí zdroje dostupné na jiných serverech. Např. dokumenty řídících orgánů, videa MMR, aktuální výzvy atd.

Použitá videa mají délku 10 až 20 minut, celkem se tak jedná o cca 8 hodin videí. Lekce, které jsou tvořeny pouze prezentací či textovým dokumentem zaberou průměrnému účastníkovi kurzu cca 10 minut. Celkem tak výukový program zahrnuje cca 10 hodin vlastního výukového materiálu + další čas účastníci stráví samostudiem. V rámci studia budou procházet jednotlivé dokumenty řídících orgánů (texty operačních programů, příručky, výzvy), související legislativní předpisy (nařízení EK) a doporučené publikaci (viz seznam literatury). Délka samostudia tak může činit dalších cca 10 hodin.

Koncepce kurzu tvoří posloupnou logickou strukturu a jednotlivé lekce (předměty) by měly být absolvovány postupně za sebou v pořadí uvedeném v sekci VII tohoto formuláře. V tomto pořadí jsou předměty dostupné i v e-learningovém prostředí. Pokud však některý účastník kurzu bude z důvodu aktuálních potřeb pořadí předmětů přeskakovat, není to zásadní újma a je možné se k vynechaným lekcím kdykoliv vrátit.

E-learningový systém automaticky zaznamenává průchod účastníka jednotlivými lekcemi a osvědčení bude vydáno pouze těm, kteří absolvují minimálně 80 % ze všech dostupných lekcí.

 

 

Osnova

Úvod

 • Úvod
 • Cíle kurzu
 • Struktura a forma kurzu. (1. část)
 • Struktura a forma kurzu. (2. část)
 • Stávající vs. minulé programové období
 • Jaké jsou možnosti? (1. část)
 • Jaké jsou možnosti? (2. část)

Systém ESI fondů

 • Struktura ESIF
 • Cíle EU a kategorie regionů
 • Dohoda o partnerství
 • Implementační struktura v ČR

Jaký program je pro mě vhodný?

 •  Programy pro podnikatele
 •  Programy pro neziskové organizace
 •  Programy pro veřejnou správu
 •  Aktuální a plánované výzvy
 •  Jak na různé režimy podpory

Představení vybraných programů

 •  Integrovaný regionální operační program (IROP). (1. část)
 •  Integrovaný regionální operační program (IROP). (2. část)
 •  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). (1. část)
 •  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). (2. část)
 •  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). (3. část)
 •  OP Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV)
 •  OP Životní prostředí (OP ŽP)
 •  OP Zaměstnanost (OP Z)
 •  OP Praha - Pól růstu (OP PPR)

Jak připravit úspěšnou žádost o dotaci

 •  Příprava žádosti o dotaci krok za krokem. (1. část)
 •  Příprava žádosti o dotaci krok za krokem. (2. část)
 •  Jak připravit úspěšnou žádost o dotaci. (1. část)
 •  Jak připravit úspěšnou žádost o dotaci. (2. část)
 •  Co mě čeká po schválení dotace. (1. část)
 •  Co mě čeká po schválení dotace. (2. část)
 •  Časté chyby
 •  Zvládnu to sám nebo potřebuji pomoc? (1. část)
 •  Zvládnu to sám nebo potřebuji pomoc? (2. část)
 •  Jak probíhá financování projektu

Doplňující informace - bonusy

 •  Přehled základních dokumentů
 •  Tutoriály - návody

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Jste zástupce obce, kraje, neziskovky nebo komerční firmy?

Samospráva (obce, kraje)

 • 1. Potřebujete rychle zaškolit nové zaměstnance do problematiky evropských projektů?
 • 2. Chcete mít snadný a rychlý přístup ke všem zásadním dokumentům?
 • 3. Chce mít zajištěn pravidelný informační servis o novinkách?

Kurz v současné době prochází akreditací u MV ČR. Po absolvování obdržíte osvědčení.


Neziskové organizace

 • 1. Hledáte komplexní přístup k problematice fodnů EU?
 • 2. Zajímal by vás celkový přehled problematiky?
 • 3. Chcete čerpat od někoho, kdo realizoval několik projektů v rámci neziskových organizací?


Firmy

 • 1. Chcete získat potřebné informace prakticky a bez zbytečných "omáček"?
 • 2. Zajímají vás konkrétní příklady z praxe?
 • 3. Chcete kurz, kde můžete jít přímo k věci a nemusíte se zabývat lekcemi, která vás nezajímají?


Ostatní zájemci

 • - Novináři. Chtěli byste získat dost materiálu pro psaní článků o dotační politice EU a jejímu uplatňování v ČR?
 • - Studenti. Chcete šetřit čas čerpáním z již zpracovaných informací o evropské regionální politice? (Napište si ospeciální zvýhodněný přístup pro studenty!)
 • - Pracovníci implementační struktury. Zajímá vás pohled z "druhé" strany?
 • - Konzultanti, poradci. Potřebujete si doplnit informace z programů, na které se nespecializujete?
 • - Politici. Rádi byste získali zpětnou vazbu jaké důsledky mají vaše rozhodnutí v oblasti strukturální politiky EU a její implementaci v ČR?

Jestli patříte do těchto skupin, přihlaste se do tohoto kurzu ještě dnes a okamžitě čerpejte veškerých výhod e-learningu.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na vzdelavani@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: