NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - ČINNOST A SMLOUVY, INVESTORSKO-INŽENÝRSKÁ ČINNOST A REALIZACE STAVEB, KATASTR NEMOVITOSTÍ – ocenění daných činností a smluvní vztahy

event_img
Začátek:22.7.2021
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2107101
Č. akreditace:AK/I-30/2017
Místo konání:Praha - školicí centrum
Lektor:Ing. Jiří Blažek
Cena:2500 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1900 Kč

Místo konání

PRAHA  - Adresa místa konání:

Učebna společnosti ERC (Evropské regionální vzdělávací centrum) z.s.
Korunní 106 (1.patro)
101 00 Praha 10 - Vinohrady

 • Naše učebna se nachází v 1 patře budovy.


Jak se k nám dostanete:

 • GPS souřadnice:   50.0753014,   14.457614899999953
 • městská doprava:  tram 10, 11, 16 -  zastávka "Orionka"

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon 736 251 253 

 

 

O lektorovi

Ing. Jiří Blažek - zkušený odborný lektor s obrovským rozsahem školení, který působí i jako technický poradce. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků. Přednáší od roku 1990 a specializuje se především na oblast investiční výstavby, projektové činnosti a inženýrských výkonů, vzdělávací a poradenskou činnost ve stavebnictví.

 

 

 • Pro lepší stavby.
 • Rozšíříme Vaše znalosti!
 • Špičkový lektor Vás vysvětlí aktuální právní úpravu v návaznosti na občanský zákoník a nové stavební právo.

 

 

Co se naučíte

Náš specialista Vás upozorní na prioritní zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby. Jak moc může být cena stavby ovlivněna vhodnou činností odborníka. V prvních 20 % času lze ovlivnit až 80 % nákladů. Bohužel, mnozí investoři nevěnují předinvestičnímu stádiu zamýšleného projektu dostatečnou pozornost. Jak důležité je předcházet vadám již v etapě zadání. Pochopíte význam spolupráce stavebníka-investora s dalšími účastníky výstavby, kterými jsou zpracovatelé projektové dokumentace a zhotovitelé stavby. Neopomene zdůraznit ještě jednu významnou oblast inženýrské činnosti, jako je postupné projednání celé investice ve veřejnoprávním rámci tak, aby byly zajištěny a zejména ochráněny důležité veřejné zájmy.

A co vše ještě ovlivní nové stavební právo?

To vše a ještě více zazní na semináři, který patří k těm nejvíc potřebným pro Vás, kteří se v tomto oboru pohybujete.

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Získáte informace k problematice týkající se investic a inženýrské činnosti. Toto téma je vysoce aktuální a potřebné vzhledem k turbulentnímu legislativnímu prostředí, ve kterém se pohybujeme. Čeká Vás také vysvětlení dalších souvisejících činností a postupů (smluvní právo ve stavebnictví, realizace staveb, katastr nemovistostí, ocenění daných činností aj.).

 

 

Časový harmonogram

Po dobu konání semináře bude k dispozici káva, čaj, voda a občerstvení. 

09.00-09.30 prezence účastníků (dříve příchozím neručíme přítomnost organizátora) 
09.30-12.00
 I. blok odborného programu 
12.00-12.30 přestávka (podáváme občerstvení) 
12.30-14.00 
II. blok odborného programu 

 

 

Osnova

Program semináře:

 • Návrh nového stavebního zákona, základní změny oproti stávajícím předpisům
 • Novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění novely č. 169/2018 Sb. a novely 403/2020
 • Novela stavebního zákona č. 225/2017 - správní řízení, lhůty, zákonná a nezákonná závazná stanoviska
 • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., smluvní ujednání a zásady tvorby smluv, verze je účinná od 1.1.2021
 • Zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání
 • Druhy smluv k těmto činnostem, vady smluv, nesprávná ustanovení, vyvlastňovací řízení, omezení vlastnických práv
 • Činnosti ve stavebnictví - práva a povinnosti:
  • zpracovatel dokumentace, vady dokumentace
  • autorský dozor, technický dozor, manager projektu
  • koordinátor bezpečnosti práce, správce programu
  • nejčastější vady dokumentace a jejich řešení
  • autorská a průmyslová práva, porušování těchto práv a řešení náhrad
 • Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě, omezení a vyvlastnění majetkových práv, zákony a vyhlášky
 • Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stavebního podnikatele, stavbyvedoucího
 • Postupy umísťování, povolování a užívání staveb. Dodatečné povolování staveb.
 • Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady. Správná volba dokumentace (vyhl. č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 405/2017 Sb., 169/2016 Sb., 403/2000 Sb., 583/2020 Sb.), dokumentace technických zařízení
 • Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr - právní předpisy
 • Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení). Navazující řízení § 184b SZ.
 • Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část).
 • Fakturace a zatřídění pořízeného majetku. DPH staveb pro sociální bydlení, ZDP - bytová potřeba § 4a.
 • Řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv, duševního vlastnictví
 • Vztah k zákonu o veřejných zakázkách, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení
 • Rozbor a závaznost norem, technických předpisů, neřízení EP a Rady EU, např. 305/2011, odkazy na rozsudky soudů
 • Rozbor a závaznost druhu cen - 4 základní předpisy.
 • Bezpečnostní a technické předpisy ve stavebnictví
 • Zatřídění majetku obcí (zákon č. 250/2000 Sb.) a vztah vůči dodavateli stavby z hlediska jeho povinnosti zatřídit fakturované práce
 • Dopravní a technická infrastruktura, ochranná pásma, věcná břemena
 • Plošné stavby, komunikace, chodníky parkoviště a inženýrské sítě
 • Katastr nemovitostí a navazující úkony, závaznost nebo nezávaznost údajů z KN (4 předpisy)

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen pracovníkům investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, pracovníkům odborů výstavby a správy majetku.

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2001067847/2010, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: