icon_about
O nás
icon_consulting
Dotační poradenství
icon_education
Vzdělávání
icon_conference
Konference

KONTAKTY pro veškeré informace o kurzech:  

Jsme moderní a otevřená společnost s aktivním přístupem ke vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost vzdělávacích programů, které jsou akreditované u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR. V nabídce naleznete vzdělávání pro podnikatele, veřejnou správu, neziskový sektor i jednotlivce. Veškeré vzdělávacích programy jsme vyvinuli s předními odborníky, erudovanými lektory, tvůrci legislativních norem, a zkušenými experty z praxe.

O NÁS

Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitosti před tím než ji vidí ostatní.

Theodore Levitt

Evropské regionální centrum disponuje dvěma vzdělávacími centry y v Brně a v Praze, včetně vlastních učeben. Máme národní působnost a jsme schopni realizovat vzdělávání po celé republice, máme navázanou efektivní spolupráci ve všech regionech ČR.

POSLÁNÍ

Evropské regionální centrum podporuje rozvoj regionů, jejich demokratizaci a profesionalizaci. Zajišťuje celoživotní vzdělávání, projektové poradenství, utváří komunikační platformy a podporuje princip partnerství  veřejné správy, neziskových organizací a soukromého sektoru.

VIZE

Evropské regionální centrum  je uznávanou, moderní a otevřenou společností . Máme  aktivní přístup k poskytování vzdělávání a poradenství, včetně zavádění nových a netradičních metod. Prioritami našich služeb jsou efektivita, kvalita a využitelnost. Dynamicky reagujeme na potřeby celoživotního vzdělávání.  Jsme nástupnická společnost instituce Regionpartner a na trhu vzdělávacích společností působíme 11 let. Máme za sebou kvalitní výsledky a vynikající reference. Jsme profesionální tým ve svém oboru a našim krédem je spokojený klient.

Vzdělávejte se s námi pro svůj osobní rozvoj, který Vás posune na cestě k úspěchu!

CÍLE

Hlavními cíly Evropského regionálního centra je  profesionalizace činnosti veřejné správy, neziskových organizací a soukromého sektoru a podpora jejich vzájemné spolupráce.

Dosahujeme svých cílů poskytováním efektivních, kvalitních a využitelných informačních, vzdělávacích a poradenských služeb.

Jedná se především o nabídku inovativních  vzdělávacích programů, které jsou akreditované u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR. Dynamicky reagujeme na potřeby vzdělávání veřejné správy, neziskových organizací, firemních subjektů i jednotlivců z řad široké veřejnosti. Veškeré vzdělávací programy vyvíjíme s předními odborníky, erudovanými lektory, tvůrci legislativních norem a zkušenými experty z praxe.

V neposlední řadě pomáháme se zpracováním a zformulování m projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu a zpracováním žádosti o dotaci.

HODNOTY

Mysl je trochu jako zahrada. Když jí nedodáváme výživu a nekultivujeme ji, zaroste plevelem.

E. C. Hall

Kontaktujte nás

Vaše jméno:
Váš email:
Text:

Kontakty

Učebna Brno
Panská 361/13
Brno
60200
725993812
Učebna Praha
Jeseniova 1045/33
Praha 3
13000
725993812